BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

Třída Březová

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Drápelová

Naše akce

Svět vzdělání - škola

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909.
Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.