OL Olomouc

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

  • připravujeme informační schůzky po Novém roce 2020

 

 

 

 

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Kučerová

 

 OL rozvrh 1 A 20182019 01

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 Naše akce

 

skola v prirode olomouc

Škola v přírodě nabídla dětem bohatý program

Několikadenní výlet si naši prvňáčci moc užili! Cestovalo se až do Račího údolí. Ubytování se žáčkům moc líbilo a kousek od místa pobytu bylo  vidět prasata, kozy, ovce a koně. Děti si mohly zvířata i samy nakrmit. Během pobytu žáci navštívili včelaře, myslivce i kováře, a dokonce vyšlapali až na zříceninu hradu Rychleby. Malí výletníci si také podrobně prohlédli město Javorník. Děti neměly čas na nudu. Byl pro ně připravený i program od paní zdravotnice, která jim ukázala první pomoc. Každý žák měl možnost vyzkoušet si nejen obvazování, ale i masáž srdce. Poslední večer byla pro malé dobroduhy  připravena stezka odvahy, která školu v přírodě krásně zakončila. Děti se tak domů vracely plny zážitků a s více než desítkou nachozených kilometrů. 

 

60422212 183364422580041 8797877112968052736 n

Návštěva Zoologické zahrady přinesla své ovoce

Začátkem května navštívili prvňáčci Zoologickou zahradu v Olomouci. Ovšem nebyla to návštěva jen tak ledajaká! V rámci prohlídky zvířat dostaly děti speciální úkol: dostaly pracovní list s abecedou, tzv. alfa box. Do tohoto listu zapisovaly název zvířete, které zahlédly, dle jeho počátečního písmene. Děti plnily úkol s velkým nasazením a podařilo se jim vyplnit téměř všechna políčka. 

Návštěvu Zoologické zahrady využila třídní učitelka Aneta Kučerová k projektovému dni, který následoval několik dní poté. Žáci si sami vybrali zvíře, jehož život odprezentovali před svými spolužáky. Děti tak hledaly informace v nakopírovaných textech z dětských encyklopedií. Úkol měl ovšem i svou kreativní část: žáci museli vymyslet o zvířátku básničku a plakát umělecky dotvořit. Vznikla tak krásná a originální díla plná nápadů a barev. Celý projekt zabral dvoučlenným týmům asi čtyři hodiny. Každá dvojice se pak podělila své svými kamarády se všemi poznatky a nabytými vědomostmi formou prezentace. Za své úsilí dostali žáčci odměnu: krásný diamant.

 

 

Návštěva botanické zahrady

Příroda je důležitou součástí našeho života. Děti by měly znát, jak se k přírodě chovat a umět pracovat s jejími dary, které jsou pro náš život nezbytné. Proto je součástí výukového programu prvouka. A jak vypadá taková prožitková prvouka v praxi? Žáci z 1.A ze ZŠ Řezníčkova v Olomouci navštívily v dubnu botanickou zahradu, kde se seznámily se semínky jednotlivých rostlin. Děti putovaly od stanoviště ke stanovišti a tam plnily různé úkoly. Na závěr akce si děti odnesly dřevěný květináč, který si v hodinách výtvarné výchovy vymalují.

 


Výuka na čerstvém vzduchu

Venku svítí jarní sluníčko a naše paní učitelky chtějí dětem dopřát čerstvý vzduch. Venku jim to totiž lépe myslí.  Hezkého počasí využila i Aneta Kučerová se svou třídou. Výuka prvouky a hudební výchovy tak proběhla venku a děti byly nadšené. Jelikož měli žáci za úkol probrat hodiny, udělali hodiny sami ze sebe. Nejen, že je to moc bavilo, ale mnohem lépe si tak zapamatovali údaj, že hodina trvá šedesát minut. Téma hodin pak děti využily i o pár dní později v rámci tělesné výchovy, kdy v rámci soutěže hodiny skládaly a zase rozkládaly.

 

 

 

 

 

 

 

OL1

 Základní škola Řezníčkova v Olomouci

Naše školské zařízení by mělo plnit své poslání v celé své šíři – rozvinout v dětech jejich přirozená nadání, umožnit jim poznat vše nové kolem nás a hlavně jim poskytnout bezpečné prostředí a ukázat jim, že dobro a slušnost se vyplácí.

Naše škola by měla být příjemným místem pro setkávání dětí mateřského i školního věku, setkávání s dospělými – ať už s rodiči či kolegy z jiných škol, se kterými bychom se rádi poradili, jak ty naše školy zaměřit ještě lépe, aby plnily své poslání beze zbytku.

Snad Vám, kteří jste si otevřeli naše stránky, pomohou najít odpovědi na všechny otázky, které hledáte…

 

 

 

OL2  OL3  OL4