BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Informacni_schuzky_brezova

ZŠ Březová nad Svitavou

V této základní škole funguje malotřídní koncept. Ve školním roce 2020/2021 neotevíráme další 1. třídu. Děkujeme za pochopení.

Posted in informacni_schuzky_brezova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_brezova
Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

Třída Březová

Malotřídní koncept

2. třída, 4+5 třída

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Drápelová

Naše akce

Zimní novinky v Březové

Zimní novinky v Březové

Naši žáčci v Březové nad Svitavou se moc rádi vrátili zpět do školy. Nejen, že si s radostí vyzdobili třídu zimními výtvory, ale s velkým zápalem se začali starat i o ptáčky venku. Na okně jim stojí krmítko, které pravidelně doplňují. Vždyť pozorování ptáčků je vlastně prvouka v praxi. A jak zábavná! Druháčci se během zimy začali učit pracovat i s tablety. A jde jim to skvěle! Vyhledávají si zajímavé informace na internetu a počítají o sto šest.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Podzim v Březové

Podzim v Březové

Také už cítíte vůně podzimu? S létem se rozloučili i naši žáčci ze smíšené třídy z Březové nad Svitavou a vyzdobili třídu překrásnými stromy, které vytvořili z přírodních materiálů. Letos se v této třídě sešlo celkem 17 žáčků, z toho šest druháků, pět čtvrťáků a šest páťáků. A společná práce jim jde hezky od ruky! Spolupráce mezi různě starými žáky má své výhody. Mladší děti se učí od starších a starší získávají prosociální zkušenosti s dětmi mladšími. Děti jsou přirozeně vedeny ke vzájemné pomoci. A v Březové to funguje skvěle!

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Rodiče počítali o sto šest

Rodiče počítali o sto šest, a s úsměvem

Hejného metoda výuky matematiky může být pro hodně lidí španělskou vesnicí. Proto pořádáme pro rodiče našich žáčků tzv. Kavárny, kde se posluchačům vysvětlí koncept Hejného metody. Jedna z takových kaváren se uskutečnila i v Březové. Ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein rodiče zasvětil do tajů této nestandardní metody. Všichni účastníci se tak seznámili s klíčovými principy a s praktickými příklady řešení některých základních úloh (prosté krokování, cesta autobusem či zvířatka Dědy Lesoně).  Rodiče se do počítání ochotně zapojili a dokonce si celou Kavárnu užili: projevili nevídanou hravost a ve třídě vytvořili úžasnou atmosféru.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Zlatý Ámos v Březové

Zlatý Ámos v Březové

Jedinečný projekt Zlatý Ámos je odměnou za úsilí, které pedagogové věnují „svým“ dětem. Zdeňka Drápelová z Březové nad Svitavou byla nominována svými žáky do této ankety o nejoblíbenějšího učitele. Nejen, že děti svou nominací udělaly paní učitelce velkou radost, ale dojaly ji k slzám: složily totiž vlastní báseň, která vystihovala její vlastnosti. Regionální kolo se konalo 20. února v Praze v prostorách Senátu ČR. Zdeňku Drápelovou doprovázeli tři žáci a jejich úkolem bylo obhájit její nominaci. Porota se tak dozvěděla, čeho si žáci nasvém pedagogovi cení nejvíce. Z Prahy si paní učitelka Drápelová odvezla certifikát s oceněním a symbolickou figurku Zlatého Ámose.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Snaha žáčků si vysloužila odměnu

Snaha žáčků si vysloužila odměnu

První pololetí už je za námi a také naši žáčci si odnesli své pololetní vysvědčení. Děti získaly za svou snahu vysvědčení hned dvě – první od své paní učitelky  Zdeňky Drápelové a druhé od Světa vzdělání, na kterém byla známka z angličtiny a logiky. Pro 6 z nich bylo předávání obzvlášť významným okamžikem. Dostali totiž své úplně první školní vysvědčení. To bylo radosti! Třída byla nejen plná smíchu, ale i slz štěstí. Atmosféra plná dojetí zahřála všechny přítomné.

„Přejeme našim prvňáčkům, ať jim jde učení tak pěkně jako doposud a ať jim přináší jen radost!“

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Krásné prožití vánočních svátků

Krásné prožití svátků vánočních

Jako každý rok oslavili naši žáci Vánoce ve své třídě. Nejprve ozdobili stromeček, pak se s chutí pustily do cukroví, které přinesly z domu. Paní učitelka uvařila vánoční čaj, jehož vůně dokreslovala atmosféru Vánoc. Jak tomu tak bývá, děti se nejvíce těšily na dárky. Největší překvapení ovšem čekalo paní učitelku. Ta dostala od dětí velmi netradiční dárek – účast v anketě o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Krásné prožití vánočních svátků tak všechny zahřálo a vytvořilo tu správnou sváteční náladu.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Výlet plná zážitků

Výlet plný zážitků

V prosinci podnikli naši malí výletníci výpravu za dobrodružstvím. Nejprve děti navštívily řemeslnická obydlí v Hlinsku v Betlémě, kde viděly, jak dříve řemeslníci bydleli a žili. K ruce jim byla milá průvodkyně, která je seznámila s různými zajímavostmi. Další zastávka  pak byla na Veselém Kopci, kde žáci měli možnost zakoupit si tradiční vánoční ozdoby ve zdejších roubenkách, na které měli možnost nechat napsat věnování. Celý výlet byl zakončen v Restauraci Peklo v Čertovině, kde se děti naobědvaly. Návštěvu žáčkům zpestřilo vystoupení Čerta a Mikuláše.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Vstoupenín sklidilo velký úspěch

Vystoupení sklidilo velký úspěch

Naši žáci  secvičili vlastní umělecké číslo. Pod názvem BRANGERS 2036 nastínili v humorném hudebním šotu, jak se může vyvíjet jejich vlastní budoucnost. Využili toho, že jsou mimo jiné mimořádně muzikální a hrají na spoustu hudebních nástrojů a pracovali s písní INŽENÝRSKÁ ( promovaní inženýři ). Dokonce si vytvořili vlastními silami i kulisy a kostýmy. Po pilném nácviku se žáci dočkali zaslouženého potlesku.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

V angličtině jsme opravdu dobří!

V angličtině jsme opravdu dobří!

Anglický jazyk je důležitý pro komunikaci po celém světě. Protože si to moc dobře uvědomujeme, snažíme se angličtinu pomalu vštěpovat i našim nejmenším. Výuka formou hry děti moc baví a přezkoušení, které jednou za čas podstoupí, je pro ně velké dobrodružství. Testování našich druháčků a třeťáčků byla velká zábava! V první část, zaměřené na čtení a porozumění, žáčci vyplňovali pracovní listy a byli opravdu moc šikovní,. V druhé částí si děti vyzkoušely poslech a v poslední části své konverzační shopnosti. Žáci obdrželi CERTIFIKÁT o splnění 1. úrovně LEVEL 1 . Všech 12 žáků certifikát získalo a všichni měli obrovskou radost.

Posted in blog, brezova | Leave a comment

Praha dětem učarovala

Praha dětem učarovala

Výlet do velkého města udělal našim žáčkům velkou radost. Už samotná cesta vlakem byla velkým dobrodružstvím. V kupé vlaku děti řešily různé úkoly související s platbami za jízdenky, vzdálenosti mezi stanicemi, časem dojezdu apod. Také vyhledávaly města v turistické mapě a plánovaly, která z nich navštíví. Cesta tak rychle utekla a pro všechny byla přínosná. Potom se naši malí cestovatelé vydali poznávat krásy Prahy. Komentovaná prohlídka všechny žáčky nadchla a do hlavního města se určitě rádi vrátí.

 

 

Posted in blog, brezova | Leave a comment
Svět vzdělání - škola

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909.
Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.