OPAVA

Informacni_schuzky_opava

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

První termín informačních schůzek máme za sebou. Pokud jste se nestihli dostavit, nezoufejte. Vždy připravujeme 2 termíny, protože moc dobře víme, že povinností je mnoho a času málo. Pokud se tedy o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na 2. kolo informačních schůzek. Představíme vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat a zodpovíme veškeré vaše dotazy. Informační schůzka se bude konat ve středu 18. března 2020 v 16.00 v budově školy – ZŠ Englišova v Opavě.

 

Posted in informacni_schuzky_opava | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_opava
Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Sedláčková

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Dana Jarošová

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Martínková

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

4.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Plachá

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

5.A

Třídní učitelka: Mgr. Bohuslava Kvarčáková

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

Výuka

Hodina angličtiny - půlená hodina s lektorkou angličtiny​
Hodina angličtiny - půlená hodina s lektorem - rodilým mluvčím Stevenem Wattem
Hodiny Hejného matematiky probíhají ve třídě
Hodiny osobního rozvoje probíhají ve třídě s paní učitelkou třídní
Hodiny informatiky probíhají v počítačové učebně s paní Bečákovou a panem Palkovičem
Hodiny logiky probíhají ve třídě s paní učitelkou Müllerovou

Naše akce

Škola sídlí jihozápadním směrem od centra města Opavy, v místní části – Předměstí. Prošla velkou rekonstrukcí a stala se vyhlášenou sportovní školou nejen v opavském okrese, ale v celé České republice. Škola s dlouholetou tradicí ( byla založena roku 1960 ) hrdě nese jméno místního rodáka Judr. Karla Engliše, známého vynikajícího národohospodáře, politika, právníka a filozofa. V roce 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše a 1994 zřízena při Masarykově univerzitě v Brně Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi.

Školní budova ZŠ Englišova byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl položen 24.4.1960. Budova byla postavena během jednoho roku a 3.9.1961 byla slavnostně otevřena. V prvním roce bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru – 19 učitelek a 9 učitelů. Prvním ředitelem byl Rudolf Broďák. Na jaře 1962 se začalo stavět hřiště. V letech 1968-69 byla ke škola přistavěna další budova s učebnami, kuchyní a jídelnou.

Ve školním roce 1972-73 byla škola pověřena ministerstvem školství k ověřování experimentu moderní koncepce výuky. Nová koncepce pak byla zahájena na všech školách od 1.9.1976. Ve školním roce 1982-83 byly zavedeny matematické třídy a v r. 1986 přešly na ZŠ Englišova sportovní třídy ze ZŠ Boženy Němcové a tím začala slavná éra sportovní školy. V r. 1999 byla vyhlášena nejlepší sportovní školou v České republice. V roce 2000 se stal ředitelem školy Mgr. Jan Škrabal, učitel zeměpisu a tělesné výchovy, který vede školu dodnes.

Školní knihovna

Velká školní knihovna je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně a obsahuje více jak 1500 svazků. Žákovská knihovna s více ja 6000 svazky je přístupná v informačním centru školy. Odborná literatura, se kterou žáci pracují v hodinách, je umístěna v jednotlivých odborných učebnách.

Stravování

Školní jídelna je umístěna vedle školy, poskytuje denně obědy nejen pro naši školu, ale také pro ZŠ Riegrova a ZŠ Olomoucká. 
Školní družina: 6.00-8.00 a 11.30-17.00 hod.
Školní klub: 12.30-17.00 hod.
Družinu navštěvuje 180 dětí. Družina pořádá některé pravidelné akce – v březnu maškarní karneval, vystoupení ke Dni matek, vánoční posezení, letní tábory, 2x ročně vystoupení v Domově důchodců, celookresní ligu ve fotbale a pálkované.