OPAVA

Informacni_schuzky_opava

Informační schůzky:

23. února 2023 v 18:30

Posted in informacni_schuzky_opava | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_opava
Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

Škola sídlí jihozápadním směrem od centra města Opavy, v místní části – Předměstí. Prošla velkou rekonstrukcí a stala se vyhlášenou sportovní školou nejen v opavském okrese, ale v celé České republice. Škola s dlouholetou tradicí ( byla založena roku 1960 ) hrdě nese jméno místního rodáka Judr. Karla Engliše, známého vynikajícího národohospodáře, politika, právníka a filozofa. V roce 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše a 1994 zřízena při Masarykově univerzitě v Brně Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi.

Školní budova ZŠ Englišova byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl položen 24.4.1960. Budova byla postavena během jednoho roku a 3.9.1961 byla slavnostně otevřena. V prvním roce bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru – 19 učitelek a 9 učitelů. Prvním ředitelem byl Rudolf Broďák. Na jaře 1962 se začalo stavět hřiště. V letech 1968-69 byla ke škola přistavěna další budova s učebnami, kuchyní a jídelnou.

Ve školním roce 1972-73 byla škola pověřena ministerstvem školství k ověřování experimentu moderní koncepce výuky. Nová koncepce pak byla zahájena na všech školách od 1.9.1976. Ve školním roce 1982-83 byly zavedeny matematické třídy a v r. 1986 přešly na ZŠ Englišova sportovní třídy ze ZŠ Boženy Němcové a tím začala slavná éra sportovní školy. V r. 1999 byla vyhlášena nejlepší sportovní školou v České republice. V roce 2000 se stal ředitelem školy Mgr. Jan Škrabal, učitel zeměpisu a tělesné výchovy, který vede školu dodnes.

Školní knihovna

Velká školní knihovna je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně a obsahuje více jak 1500 svazků. Žákovská knihovna s více ja 6000 svazky je přístupná v informačním centru školy. Odborná literatura, se kterou žáci pracují v hodinách, je umístěna v jednotlivých odborných učebnách.

Stravování

Školní jídelna je umístěna vedle školy, poskytuje denně obědy nejen pro naši školu, ale také pro ZŠ Riegrova a ZŠ Olomoucká. 
Školní družina: 6.00-8.00 a 11.30-17.00 hod.
Školní klub: 12.30-17.00 hod.
Družinu navštěvuje 180 dětí. Družina pořádá některé pravidelné akce – v březnu maškarní karneval, vystoupení ke Dni matek, vánoční posezení, letní tábory, 2x ročně vystoupení v Domově důchodců, celookresní ligu ve fotbale a pálkované.

Výuka

Hodina angličtiny - půlená hodina s lektorkou angličtiny​
Hodiny Hejného matematiky probíhají ve třídě
Hodiny osobního rozvoje probíhají ve třídě s paní učitelkou třídní
Hodiny informatiky probíhají v počítačové učebně s paní Bečákovou a panem Palkovičem
Hodiny logiky probíhají ve 1. a 2. třídě s paní učitelkou Mirkou Běčákovou a ve 3.-5. třídě s paní učitelkou Markétou Valtrovou.

Z dění ve škole

Dopravní výchova

Dopravní výchova Prohlédněte si fotky zdopravní výchovy 3.A a 4.A Opava. Třeťáčci byli poprvé a čtvrťáci se už chystají ke zkouškám na jaře, aby mohli složit průkaz cyklisty

Číst dále

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne Dneska proběhlo sportovní dopoledne se zajícem Atíkem ( pohybová gramotnost)  a akce Čisté ruce.

Číst dále

První školní den v Opavě

První školní den v Opavě Dnešní den v Opavě se nesl v duchu shromáždění na školním hřišti při slavnostním zahájení a proslovu pana ředitele. Většina dětí se do školy moc těšila, hláška dne :,, Konečně světlo na konci tunelu nudy.“ Anebo celé prázdniny jsem už chtěl, ať už začne škola…

Číst dále

Škola v přírodě na Lysé

Škola v přírodě na Lysé ZŠ Englišova v Opavě a její fotky ze školy v přírodě na Lysé. Celá škola v přírodě byla v duchu rytířů a princezen. Začali jsme obdobím pravěku, evolucí, lovem zvěře, oppidy a slovanskými jazyky. Pak děti zvládly rodokmeny prvních Přemyslovců a v době Lucemburků si…

Číst dále

Projekt Vánoční Praha

Přestože akce nebyla uskutečněna naživo, jak jsme si představovali na začátku, byla velmi úspěšná.
Někteří z Vás ocenili připojení vzdálených příbuzných online 🙂
Děti neměly…

Číst dále