PRAHA – ÚJEZD NAD LESY

Informacni_schuzky_ujezd

Informační schůzky:

středa 10. ledna 2024 17:00

Máte doma zvídavého předškoláčka? Dopřejte mu v rámci vzdělávání něco navíc! Rádi vám s tím pomůžeme. Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme pravidelně informační schůzky. Pokud vás zajímá víc, přijďte se seznámit s naším konceptem. Představíme se vám a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Posted in informacni_schuzky_ujezd | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_ujezd

Historie Masarykovy základní školy spadá až do roku 1934. Od té doby prošla škola celou řadou významných změn. V současné době disponuje 3 budovami, ve kterých studuje více než 1000 žáků. Součástí je velký sportovní areál, 3 prostorné tělocvičny, horolezecká stěna a dětské hřiště.
Škola se v průběhu roku zapojuje do řady charitativních akcí, od roku 2018 pravidelně obhajuje titul Ekoškola. V roce 2020 se také stala fakultní školou Univerzity Karlovy.
Škola také podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek. Žáci mají k dispozici dvě počítačové učebny s audiovizuální a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, učitelským počítačem.
K vybavenosti patří také celá řada odborných učeben – např. chemie, fyzika, cizí jazyky, školní kuchyňka a dílny.
V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu nebo různé druhy zájmových kroužků.
Každoročně škola zajišťuje výchovně – vzdělávací akce, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky.
Při výchovně – vzdělávací práci učí škola žáky komunikovat, spolupracovat, prezentovat, hodnotit sebe i ostatní a rozvíjí v nich kritické a logické myšlení.

Výuka ve třídách Světa vzdělání

Angličtina

  • Od první třídy mají děti tři hodiny angličtiny

  • Vyučujeme metodou Wattsenglish s akcentem na mluvené slovo

  • Schopnost dětí komunikovat v angličtině podporujeme hodinami konverzace

Logické myšlení

  • Podporujeme děti v logickém myšlení

  • Vyučujeme samostatný předmět logika s vlastními učebnicemi a výukovými materiály

  • Matematika je vyučována Hejného metodou

  • Od třetí třídy učíme děti programovat, myslet algoritmicky a pracovat s roboty

Osobnostní rozvoj

  • Samostatná hodina zaměřená na zvládání emocí, etiku, rozvoj dětí

  • Podporujeme dobrou atmosféru a klima ve třídě

  • Pracujeme s knihami o žabáku Ferdovi a příběhy Petra Horáčka

Z dění ve Světě vzdělání

My máme na Vánoce napečeno!

My máme na Vánoce napečeno! Děti z opavské 2.A se s velkým nadšením pustily do předvánočních příprav. Maminky připravily těsto, a tak ve školní kuchyňce mohla začít ta pravá vánoční zábava. Plechy se plnily stromečky, hvězdičkami, zvonečky…. Každý napjatě čekal, jak se upečou právě ty jeho perníčky. Po vychladnutí přišel…

Číst dále

Návštěva Planetária v Ostravě

Návštěva Planetária v Ostravě Dnes jsme navštívili Planetárium v Ostravě. Děti shlédly sférický pořad Zrození planety Země a v expozicích planetária hledaly odpovědi na otázky v pracovním listu o poznávání vesmíru. Akce byla velmi zdařilá. Zdenka Sedláčková, ZŠ Englišova, Opava

Číst dále

Matematika nás baví

Matematika nás baví Během prvního čtvrtletí jsme se seznámili s celou řadou matematických prostředí. Používáme dřívka, vláčky, krokujeme, stavíme  krychlové stavby, jezdíme autobusem, pohybujeme se v parku, počítáme pyramidy. Co je důležité, matematika nás zatím všechny baví!!! Mgr. Marta Grigárková, ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí 

Číst dále

Vzdělávací program v Pevnosti poznání

Vzdělávací program v Pevnosti poznání Úterní dopoledne, 7.11, si děti ze 3.A užily v Pevnosti poznání. Ve vzdělávacím programu Tvary světa děti odhalovaly kouzlo matematiky v podobě geometrie. Prostřednictvím zajímavých úkolů a pohybových aktivit si hravě zopakovaly základní rovinné a prostorové geometrické útvary. Zároveň si tak procvičily geometrickou představivost, díky které dokáží…

Číst dále

Autorské čtení s paní Vladimírou Staňkovou

Autorské čtení s paní Vladimírou Staňkovou Pátek 3. 11. 2023 nám na prvním stupni zpříjemnila návštěva paní spisovatelky Vladimíry Staňkové. Co je to nakladatelství, jak vzniká kniha, jak se rodí hlavní postavy a jejich jména, to všechno jsme se měli možnost dozvědět i vyzkoušet si na vlastní kůži. Nechyběly ani…

Číst dále

Beseda v Městské knihovně Olomouc

Beseda v Městské knihovně Olomouc V pátek 3. 11. vyrazili žáci 3. A do Městské knihovny Olomouc na besedu, která svým obsahem dobře zapadla do času dušiček. Téma besedy znělo Vtipně strašidelné příběhy. Paní knihovnice si pro děti připravila ukázky z knih Barbary Cantiny či Chrise Riddella. Děti musely poslouchat velmi…

Číst dále