TŘÍDY NA DÁLKU

Online informační schůzka pro rodiče

středa 30. srpna 2023 v 17:00

pošleme vám odkaz na připojení

Chcete něco navíc pro své dítě?

Třídy na dálku Světa vzdělání jsou dostupné všem dětem bez ohledu na to, kde bydlíte a kam vaše dítě chodí do školy. Rozšířená výuka probíhá online.

Přijímáme přihlášky předškoláků s nástupem v září 2023.

holcicka

Rozšířená výuka online

Třídy na dálku nabízí rodičům to, co jim základní škola nenabídne.

 • Děti se vzdělávají společně s lektorem při pravidelné odpolední online výuce,

 • využívají interaktivní materiály pro individuální práci a k dispozici mají pomoc a zpětnou vazbu lektora,

 • doplňujeme jejich základní školní výuku o předměty: anglická konverzace, logika, osobnostní rozvoj a programování,

 • připravujeme děti na další vzdělávání i do života,

 • během 5 let naší online výuky vedeme děti k samostatnosti při učení i při práci na počítači.

holcicka

Malá skupina žáků

maximálně 10 žáků ve skupině

Unikátní předměty

logika, osobnostní rozvoj, anglická konverzace

Výuka dostupná všem

online hodiny s připojením odkudkoliv

Koncept Tříd na dálku

Online rozšířená výuka je koncept, který propaguje stejné hodnoty jako prezenční třídy Světa vzdělání na základních školách. Vytváříme komunitu podobně smýšlejících dětí, kterým standardní školní výuka nedává dostatek prostoru k rozvoji. Propojujeme děti, které by se nikdy nepotkaly, a tvoříme pro ně bezpečné prostředí v online třídě s maximálním počtem 10 žáků. Společně se učí novým věcem v rámci dvou bloků odpolední online výuky ve dvou dnech a díky dalším materiálům, které jsou jim k dispozici.

Jak hodnotí rodiče koncept Tříd na dálku

"Pozitivně vnímám to, že se dcera může vzdělávat nad rámec školních osnov a i trochu jinou formou než je tomu ve škole. Velmi oceňuji osobnostní rozvoj, kde se děti učí pracovat a mluvit o svých emocích."
Maminka žačky 1. třídy na dálku

Výuka na dálku očima rodiče

Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si o ní myslí ti, kteří této možnosti využívají?

Celý článek »
kluk

Proč zvolit Třídu na dálku?

 • šikovným dětem klasická školní výuka nestačí a chtějí se rozvíjet dál

 • učíme děti komplexním dovednostem, které prakticky využijí

 • práci na interaktivních materiálech si děti naplánují podle vlastních potřeb

 • spojujeme moderní technologie s individuálním přístupem

 • děti se učí samostatnosti u počítače, který na online výuku potřebují

 • učíme děti pracovat s chybou a nekonvenčním řešením problémů

 • děti se učí spolupracovat a komunikovat s ostatními i v online světě

Vyučované předměty

Anglická konverzace

pravidelné konverzace už od první třídy

Angličtina je v našich třídách důležitou součástí výuky. S lektory se u nás děti naučí jazyk používat přirozeně a bez zbytečných obav. Jednou týdně se děti potkají na hodinu konverzace.

Osobnostní rozvoj

umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým

I v online prostoru se mohou děti rozvíjet v poznávání sebe a druhých. Tato forma osobnostního rozvoje bude ještě doplněna o další měkké dovednosti a schopnosti, které děti posunou dál v jejich objevování světa.

Logika

rozvíjení schopnosti samostatně a logicky uvažovat

Děti získají praktickou zkušenost s řešením logických problémů a hravou formou rozvinou své logické uvažování. Čeká je výuka logiky formou hodin s lektorem a také práce na interaktivních materiálech s podporou lektora.

Základem naší výuky informatiky jsou hodiny programování od třetí třídy. V našich online třídách navíc zařazujeme základní práci s počítačem a zvládnutí platforem pro online výuku, aby byly děti samostatné při našich hodinách již od začátku školního roku. Následně společně probereme bezpečnost v online prostředí, naučíme se efektivně vyhledávat a ověřovat si informace a další práci s počítačem.

Tak, jako mají děti ve svým třídách nejrůznější pomůcky, máme i my pro děti v naší virtuální třídě zajímavé “pomůcky”. V angličtině budou pracovat s aplikací English Me, kterou mohou využít i pro další individuální rozvoj angličtiny podle vlastní úrovně. V našich třídách používáme novou metodiku pro výuku počtářských dovedností Abaku. Abaku je zábavná forma, jak si hrát s čísly a přitom se i něco naučit.

Jak výuka probíhá?

Dvakrát týdně se s dětmi potkáme při odpolední live výuce na celkem 3 vyučovací hodiny. Na hodinu osobnostního rozvoje s online třídní učitelkou naváže hodina anglické konverzace a jiný den děti čeká hodina logiky.
Další vzdělávání probíhá individuálně díky online platformám a různým nástrojům. Pro děti jsou připravené interaktivní materiály, se kterými mohou pracovat, kdy chtějí a svým vlastním tempem.

Školné

V našich online třídách s rozšířenou výukou činí školné 1 650 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit?

Zaujal Vás koncept našich tříd online a chcete, aby se Vaše dítě s námi rozvíjelo? Vyplňte naši elektronickou přihlášku.

Do našich online tříd děti přijímáme na základě online talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky je zjištění potenciálu dětí.

Chcete více informací...

Pro rodiče dětí připravujeme online informační schůzky, na kterých se dozvíte více podrobností a můžete se zeptat na vše, co vás o Třídách na dálku zajímá.

Termíny informačních schůzek připravujeme.

Schůzka proběhne online, registrujte se prosím, abychom vám mohli poslat odkaz.

Časté dotazy

Co bude dítě potřebovat na online výuku?

Pro online výuku je nutností počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu.

Jsou pro děti talentové zkoušky stresující?

Vůbec ne. S dětmi se pobavíme, společně se podíváme na několik obrázků a zaměříme se na jejich potenciál. Nemusí se ničeho bát, netestujeme jejich vědomosti.

Jaký budou mít děti rozvrh?

Konkrétní rozvrh si budete moci vybrat na začátku školního roku podle Vašich preferencí. Každý rok otevíráme několik tříd, a proto budete mít na výběr z několika variant. Výuka je rozdělená do dvou bloků (osobnostní rozvoj + anglická konverzace; logika), každý blok jiný den.

Děti, které nastupují do první třídy, většinou neumí číst. Počítáme s tím i v našem světě online výuky, a proto se děti na začátku učí pomocí obrázků, videí a mluveného slova. Online třídní učitelka nejdříve děti důkladně seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat, aby se hned od začátku mohly vzdělávat v naší online třídě bez pomoci rodičů.
Spojením e-learningu a online výuky s lektorem mají žáci možnost rozvíjet se v nových dovednostech a směrech nad rámec výuky na jejich základní škole. Vybrané předměty vyučujeme pro jejich přesah do budoucího vzdělávání dětí a jejich profesního uplatnění.


Výuka na dálku očima rodiče

Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si o ní myslí ti, kteří této možnosti využívají?

Celý článek »

Výuka na dálku očima paní učitelky

Výuka na dálku očima paní učitelky V rámci Tříd na dálku se děti učí angličtinu formou pravidelné hodiny anglické konverzace. Každý týden se potkávají prostřednictvím svých obrazovek a baví se o různých tématech a skrze mluvení se učí novým slovíčkům a vnímají gramatiku. „Baví mě poznávat děti zase jiným způsobem, z jiné strany – z prostředí…

Celý článek »

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku Víte, že měl Miloš svátek? Miloš je slon, který nás provází logikou nejen v našich třídách ve všech školách, ale také ve Třídách na dálku. Společně s Milošem děti cestují. V první třídě se vydávají objevovat kontinenty světa. Na každém kontinentu řeší nejrůznější hádanky…

Celý článek »

Vánoce na dálku

Vánoce na dálku Vánoční logika na dálku byla spojena s vánočními zvyky a tradicemi. Nejdříve jsme zavzpomínali na předchozí Vánoce a zkusili si vzpomenout, jaké obyčeje se dodržují v našich rodinách. Následně jsme zhlédli video, kde nám bylo vysvětleno, proč Ježíšek zvoní zvonečkem, dále proč si zdobíme domov jmelím a odkdy připravujeme ke štědrovečerní večeři…

Celý článek »