TŘÍDY NA DÁLKU

Online informační schůzka pro rodiče

čtvrtek 20. června 2024 v 17:00

pošleme vám odkaz na připojení

Rozšířená výuka-online pro vaše děti

Z pohodlí domova i ze zahraničí, děti se připojí online odkudkoliv.

Přijímáme přihlášky předškoláků s nástupem v září 2023.

holcicka

Vzdělání nad rámec školní výuky od první do páté třídy

  • Děti vedeme k samostatnosti a práci na počítači

  • Pravidelná online výuka 2× týdně v době od 14:30 do 18:00

  • Interaktivní materiály pro individuální práci, pomoc a zpětná vazba lektora

  • Připravujeme děti na další vzdělávání i do života

Rozšiřujeme základní školní výuku o předměty:

  • osobnostní rozvoj, anglická konverzace, logika od první třídy

  • od třetí třídy programování

Školné v našich online třídách činí 1 650 Kč měsíčně.
holcicka

maximálně 10 žáků ve skupině

unikátní předměty

online z domova i ze světa

Koncept Tříd na dálku

Online rozšířená výuka zastává stejné hodnoty jako prezenční třídy Světa vzdělání na základních školách. Vytváříme komunitu podobně smýšlejících dětí, kterým standardní školní výuka nedává dostatek prostoru k rozvoji a tvoříme pro ně bezpečné on-line prostředí.

 

Jak hodnotí rodiče koncept Tříd na dálku

"Pozitivně vnímám to, že se dcera může vzdělávat nad rámec školních osnov a i trochu jinou formou než je tomu ve škole. Velmi oceňuji osobnostní rozvoj, kde se děti učí pracovat a mluvit o svých emocích."
Maminka žačky 1. třídy na dálku

Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku

Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku Ve Třídách na dálku probíhají hodiny anglické konverzace hravou, interaktivní formou a žáci si vždy užijí spoustu zábavy. Prvňáčci s nadšením řešili téma „My favourite food“ a druháčci zase tvořili návrhy domu, u čehož získali novou slovní zásobu a zopakovali si předložky.  Navzájem si pak vyprávěli, co v jednotlivých…

Celý článek »
kluk

Proč zvolit Třídu na dálku?

  • šikovným dětem klasická školní výuka nestačí a chtějí se rozvíjet dál

  • žáci si práci na interaktivních materiálech naplánují podle vlastních potřeb

  • učí se pracovat s chybou a nekonvenčním řešením problémů, samostatnosti na počítači a spolupráci s ostatními i v online světě

Vyučované předměty

Osobnostní rozvoj

Umění vycházet dobře se sebou samým i s druhými

Výuka doplněna o rozvoj a poznávání měkkých dovedností a schopností, které děti posunou dál v jejich objevování světa.

Anglická konverzace

Jednou týdně už od první třídy

S lektory se u nás děti naučí angličtinu používat přirozeně a bez obav.

Logika

Rozvoj schopnosti samostatně a logicky uvažovat

Děti získají praktickou zkušenost s řešením logických problémů a hravou formou rozvinou své logické uvažování díky práci na interaktivních materiálech s podporou lektora.

Základem naší výuky informatiky jsou hodiny programování od třetí třídy. V našich online třídách navíc zařazujeme základní práci s počítačem a zvládnutí platforem pro online výuku, aby byly děti samostatné při našich hodinách již od začátku školního roku. Následně společně probereme bezpečnost v online prostředí, naučíme se efektivně vyhledávat a ověřovat si informace a pokročilou práci s počítačem.

Tak, jako mají děti ve svým třídách nejrůznější pomůcky, tak je máme i my pro děti v naší virtuální třídě. V angličtině budou žáci pracovat s aplikací English Me, kterou mohou využít i pro další individuální rozvoj angličtiny podle vlastní úrovně. Pro rozvoj počtářských dovedností používáme novou metodiku Abaku, což je zábavná forma, jak si hrát s čísly a přitom se i něco naučit.

Jak výuka probíhá?

Mimo pravidelné online hodiny 2× týdně probíhá vzdělávání individuálně díky online platformám a různým nástrojům. Pro děti jsou připravené interaktivní materiály, se kterými mohou pracovat, kdy chtějí a svým vlastním tempem.

Školné

V našich online třídách s rozšířenou výukou činí školné 1 650 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit?

Chcete pro své dítě online rozšířenou výuku? Vyplňte naši elektronickou přihlášku.

Do našich online tříd děti přijímáme na základě online talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky je zjištění potenciálu dětí.

Chcete se dozvědět více informací?

Pro rodiče dětí připravujeme online informační schůzky, na kterých se dozvíte více podrobností a můžete se zeptat na vše, co vás o Třídách na dálku zajímá.

Termíny informačních schůzek připravujeme.

čtvrtek 20. června 2024 v 17:00

Schůzka proběhne online, registrujte se prosím, abychom vám mohli poslat odkaz.

Časté dotazy

Co bude dítě potřebovat na online výuku?

Pro online výuku je nutností počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu.

Jsou pro děti talentové zkoušky stresující?

Vůbec ne. S dětmi se pobavíme, společně se podíváme na několik obrázků a zaměříme se na jejich potenciál. Nemusí se ničeho bát, netestujeme jejich vědomosti.

Jaký budou mít děti rozvrh?

Konkrétní rozvrh si budete moci vybrat na začátku školního roku podle Vašich preferencí. Každý rok otevíráme několik tříd, a proto budete mít na výběr z několika variant. Výuka je rozdělená do dvou bloků (osobnostní rozvoj + anglická konverzace; logika), každý blok jiný den.

Děti, které nastupují do první třídy, většinou neumí číst. Počítáme s tím i v našem světě online výuky, a proto se děti na začátku učí pomocí obrázků, videí a mluveného slova. Online třídní učitelka nejdříve děti důkladně seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat, aby se hned od začátku mohly vzdělávat v naší online třídě bez pomoci rodičů.
Spojením e-learningu a online výuky s lektorem mají žáci možnost rozvíjet se v nových dovednostech a směrech nad rámec výuky na jejich základní škole. Vybrané předměty vyučujeme pro jejich přesah do budoucího vzdělávání dětí a jejich profesního uplatnění.


Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku

Hodiny anglické konverzace ve Třídách na dálku Ve Třídách na dálku probíhají hodiny anglické konverzace hravou, interaktivní formou a žáci si vždy užijí spoustu zábavy. Prvňáčci s nadšením řešili téma „My favourite food“ a druháčci zase tvořili návrhy domu, u čehož získali novou slovní zásobu a zopakovali si předložky.  Navzájem si pak vyprávěli, co v jednotlivých…

Celý článek »

Výuka na dálku očima rodiče

Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si o ní myslí ti, kteří této možnosti využívají?

Celý článek »

Výuka na dálku očima paní učitelky

Výuka na dálku očima paní učitelky V rámci Tříd na dálku se děti učí angličtinu formou pravidelné hodiny anglické konverzace. Každý týden se potkávají prostřednictvím svých obrazovek a baví se o různých tématech a skrze mluvení se učí novým slovíčkům a vnímají gramatiku. „Baví mě poznávat děti zase jiným způsobem, z jiné strany – z prostředí…

Celý článek »

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku Víte, že měl Miloš svátek? Miloš je slon, který nás provází logikou nejen v našich třídách ve všech školách, ale také ve Třídách na dálku. Společně s Milošem děti cestují. V první třídě se vydávají objevovat kontinenty světa. Na každém kontinentu řeší nejrůznější hádanky…

Celý článek »