NA DÁLKU

Od září 2023 otevíráme online Třídy na dálku
s rozšířenou výukou pro první i druhou třídu!

Přihlaste se už teď »

Svět vzdělání nabízí třídy s rozšířenou výukou, a to konkrétně od první do páté třídy na více než deseti školách v České republice. Náš pětiletý program nově otevíráme i v online světě. Nabízíme Vašim dětem být součástí našich nových online tříd s rozšířenou výukou.
V online prostředí nabízíme stejné hodnoty jako v našich prezenčních třídách. Vytváříme komunity podobně smýšlejících dětí, kterým standardní školní výuka nedává dostatek prostoru k rozvoji. Propojujeme děti, které by se nikdy nepotkaly, a tvoříme pro ně bezpečné prostředí v online třídě s maximálním počtem 12 žáků.

Třídy na dálku

 • Děti se budou vzdělávat společně při pravidelné online výuce s lektorem a individuálně prací na interaktivních materiálech s pomocí a zpětnou vazbou lektora,

 • doplníme jejich základní školní výuku o předměty: anglická konverzace, logika, osobnostní rozvoj a programování,

 • připravíme děti na další vzdělávání i do života,

 • během 5 let naší online výuky dovedeme děti k samostatnosti při učení i při práci na počítači,

 • povedeme děti k tomu, aby braly chybu jako důležitou součást procesu učení.

holcicka

Online rozšířená výuka na dálku

Děti, které nastupují do první třídy, většinou neumí číst. Počítáme s tím i v našem světě online výuky, a proto se děti na začátku učí pomocí obrázků, videí a mluveného slova. Online třídní učitelka nejdříve děti důkladně seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat, aby se hned od začátku mohly vzdělávat v naší online třídě bez pomoci rodičů.
Spojením e-learningu a online výuky s lektorem mají žáci možnost rozvíjet se v nových dovednostech a směrech nad rámec výuky na jejich základní škole. Vybrané předměty vyučujeme pro jejich přesah do budoucího vzdělávání dětí a jejich profesního uplatnění.


3 důvody pro budoucnost vašich dětí

1. Šikovným dětem klasická školní výuka nestačí a chtějí se rozvíjet dál.
2. Naučíme Vaše děti komplexním dovednostem, které prakticky využijí.
3. Díky naší výuce získají schopnost samostatně se vzdělávat v dalších tématech, která je zajímají a baví.

kluk

Jaké přináší naše online výuka další výhody?

 • nabízíme dětem vyváženou dávku učení se novým věcem a zábavy z objevování

 • práci na interaktivních materiálech si děti naplánují podle vlastních potřeb

 • spojujeme moderní technologie s individuálním přístupem

 • děti se naučí samostatnosti u počítače, který na online výuku potřebují

 • dbáme na mezipředmětové propojení

 • naučíme děti pracovat s chybou a nekonvenčním řešením problémů

 • děti se naučí spolupracovat a komunikovat s ostatními i v online světě

Vyučované předměty

Anglická konverzace

pravidelné konverzace už od první třídy

Angličtina je v našich třídách důležitou součástí výuky. S lektory se u nás děti naučí jazyk používat přirozeně a bez zbytečných obav. Jednou týdně se děti potkají na hodinu konverzace.

Osobnostní rozvoj

umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým

I v online prostoru se mohou děti rozvíjet v poznávání sebe a druhých. Tato forma osobnostního rozvoje bude ještě doplněna o další měkké dovednosti a schopnosti, které děti posunou dál v jejich objevování světa.

Logika

rozvíjení schopnosti samostatně a logicky uvažovat

Děti získají praktickou zkušenost s řešením logických problémů a hravou formou rozvinou své logické uvažování. Čeká je výuka logiky formou hodin s lektorem a také práce na interaktivních materiálech s podporou lektora.

Základem naší výuky informatiky jsou hodiny programování od třetí třídy. V našich online třídách navíc zařazujeme základní práci s počítačem a zvládnutí platforem pro online výuku, aby byly děti samostatné při našich hodinách již od začátku školního roku. Následně společně probereme bezpečnost v online prostředí, naučíme se efektivně vyhledávat a ověřovat si informace a další práci s počítačem.

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody napříč naší výukou.
Tak, jako mají děti ve svým třídách nejrůznější pomůcky, máme i my pro děti v naší virtuální třídě zajímavé “pomůcky”. V angličtině budou pracovat s aplikací English Me, kterou mohou využít i pro další individuální rozvoj angličtiny podle vlastní úrovně. V našich třídách používáme novou metodiku pro výuku počtářských dovedností Abaku. Abaku je zábavná forma, jak si hrát s čísly a přitom se i něco naučit.

Jak bude výuka probíhat?

Dvakrát týdně se s dětmi potkáme při odpolední live výuce na celkem 3 vyučovací hodiny, součástí kterých bude pravidelná hodina anglické konverzace, prostor pro osobnostní rozvoj s online třídní učitelkou a ostatní hodiny.
Další výuka bude probíhat individuálně pomocí e-learningu. Pro děti jsou připravené interaktivní materiály, se kterými mohou pracovat, kdy chtějí a svým vlastním tempem.

Školné

V našich online třídách s rozšířenou výukou činí školné 1 500 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit?

Zaujal Vás koncept našich tříd online a chcete, aby se Vaše dítě s námi rozvíjelo? Vyplňte naši elektronickou přihlášku.

Do našich online tříd děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky není testování naučených vědomostí, ale zjištění potenciálu dětí. Termín, který Vám vyhovuje si můžete vybrat po podání přihlášky.

Chcete více informací...

Pro rodiče dětí připravujeme online informační schůzky, na kterých se dozvíte více podrobností a můžete se zeptat na vše, co vás o Třídách na dálku zajímá.

Další infoschůzka proběhne 23. května od 18 hodin

Časté dotazy

Co bude dítě potřebovat na online výuku?

Pro online výuku je nutností počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu.

Jsou pro děti talentové zkoušky stresující?

Vůbec ne. S dětmi se pobavíme, společně se podíváme na několik obrázků a zaměříme se na jejich potenciál. Nemusí se ničeho bát, netestujeme jejich vědomosti.

Jaký budou mít děti rozvrh?

Konkrétní rozvrh si budete moci vybrat na začátku školního roku podle Vašich preferencí. Zpravidla se jedná o dvě odpoledne v týdnu, vždy ve stejný den.

Výuka na dálku očima rodiče

Výuka na dálku očima rodiče Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si…

Celý článek »

Výuka na dálku očima paní učitelky

Výuka na dálku očima paní učitelky V rámci Tříd na dálku se děti učí angličtinu formou pravidelné hodiny anglické konverzace. Každý týden se potkávají prostřednictvím svých obrazovek a baví se o různých tématech a skrze mluvení se učí novým slovíčkům a vnímají gramatiku. „Baví mě poznávat děti zase jiným způsobem,…

Celý článek »

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku

Přání Milošovi k svátku od dětí ze Třídy na dálku Víte, že měl Miloš svátek? Miloš je slon, který nás provází logikou nejen v našich třídách ve všech školách, ale také ve Třídách na dálku. Společně s Milošem děti cestují. V první třídě se vydávají objevovat kontinenty světa. Na každém…

Celý článek »