Svět vzdělání: Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Přihlašování na září 2024 otevřeno!

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Základní škola Q, út 9. 1. 2024, 17:00
Újezd nad Lesy, st 10. 1. 2024, 17:00
Holešov, čt 11. 1. 2024, 16:00
Přerov, čt 11. 1. 2024, 18:00
Frenštát pod Radhoštěm, po 15. 1. 2024, 16:00
Kopřivnice, po 15. 1. 2024, 18:00
Valašské Meziříčí, út 16. 1. 2024, 16:00
Hranice, út 16. 1. 2024, 18:00
Český Těšín, st 17. 1. 2024, 17:00
Pardubice, po 22. 1. 2024, 17:00

Ostrava – Hrabůvka, út 6. 2. 2024, 16:00
Opava, út 6. 2. 2024, 18:00
Olomouc, po 12. 2. 2024, 16:00
Brno – Křídlovická, st 14. 2. 2024, 16:00
Brno – Nový Lískovec, st 14. 2. 2024, 18:00
Břeclav, po 19. 2. 2024, 16:00
Brno – Líšeň, st 21. 2. 2024, 16:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Přihlašování na září 2024 otevřeno!

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Základní škola Q, út 9. 1. 2024, 17:00
Újezd nad Lesy, st 10. 1. 2024, 17:00
Holešov, čt 11. 1. 2024, 16:00
Přerov, čt 11. 1. 2024, 18:00
Frenštát pod Radhoštěm, po 15. 1. 2024, 16:00
Kopřivnice, po 15. 1. 2024, 18:00
Valašské Meziříčí, út 16. 1. 2024, 16:00
Hranice, út 16. 1. 2024, 18:00
Český Těšín, st 17. 1. 2024, 17:00
Pardubice, po 22. 1. 2024, 17:00

Ostrava – Hrabůvka, út 6. 2. 2024, 16:00
Opava, út 6. 2. 2024, 18:00
Olomouc, po 12. 2. 2024, 16:00
Brno – Křídlovická, st 14. 2. 2024, 16:00
Brno – Nový Lískovec, st 14. 2. 2024, 18:00
Břeclav, po 19. 2. 2024, 16:00
Brno – Líšeň, st 21. 2. 2024, 16:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Třídy Světa vzdělání jsou součástí vybraných základních škol v ČR. Žáci se v nich už od 1. třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, matematiku, informační technologie a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Aktuality

Rozšířená výuka v nových městech

Rozšířená výuka v nových městech V tomto roce navázaly se Světem vzdělání spolupráci hned tři nové školy. Nadstandardních možností vzdělávání tak od září tohoto roku budou moci využít rodiče nadaných dětí…

CLIL v praxi

CLIL v praxi Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), jejímž cílem je začlenění angličtiny nebo jiného cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů, se dlouhodobě osvědčuje jako velmi efektivní nástroj.…

Kde nás najdete?

cesko_mapa_skoly+ND_rijen23

Koncept tříd Světa vzdělání

Základními pilíři konceptu tříd Světa vzdělání je angličtina, kterou se žáci učí již od první třídy, logické myšlení, které rozvíjí nejen v logice a programování a osobnostní rozvoj, který mají jako samostatný předmět.

Angličtina

Od první třídy mají žáci 3 hodiny angličtiny týdně. Angličtinu vyučujeme metodou WattsEnglish s akcentem na mluvené slovo. Důvěru ve svůj mluvený projev získávají také v hodinách anglické konverzace.

Logické myšlení

V hodinách logiky žáci získávají schopnost přemýšlet nad problémy, řešit je a hledat různá řešení. Matematiku vyučujeme Hejného metodou, díky které žáci objevují matematiku s radostí. Od třetí třídy se také učí algoritmům v hodinách programování.

Osobnostní rozvoj

Samostatná hodina zaměřená na poznávání a zvládání emocí. Děti se rozvíjejí ve spolupráci s ostatními, třídní učitel s nimi probírá klima třídy a společně se učí porozumět světu okolo nás.

Standard tříd Světa vzdělání:

Půlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

Spolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitel. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Průběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

Kvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

Projektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Sledujte nás!

Na facebooku i instagramu najdete fotky z výuky na našich školách.

Svět vzdělání, z. s.

Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení:
739992212 / 2010