Svět vzdělání: Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Holešov, po 4. 3. 2024, 16:00
Újezd nad Lesy, út 5. 3. 2024, 17:00
Základní škola Q, st 6. 3. 2024, 17:00
Přerov, čt 7. 3. 2024, 16:00
Kopřivnice, st 13. 3. 2024, 16:00
Frenštát pod Radhoštěm, st 13. 3. 2024, 18:00
Český Těšín, út 19. 3. 2024, 17:00
Hranice, st 20. 3. 2024, 16:00
Valašské Meziříčí, st 20. 3. 2024, 18:00
Pardubice, po 25. 3. 2024, 17:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Přihlašování na září 2024 otevřeno!

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Holešov, po 4. 3. 2024, 16:00
Újezd nad Lesy, út 5. 3. 2024, 17:00
Základní škola Q, st 6. 3. 2024, 17:00
Přerov, čt 7. 3. 2024, 16:00
Kopřivnice, st 13. 3. 2024, 16:00
Frenštát pod Radhoštěm, st 13. 3. 2024, 18:00
Český Těšín, út 19. 3. 2024, 17:00
Hranice, st 20. 3. 2024, 16:00
Valašské Meziříčí, st 20. 3. 2024, 18:00
Pardubice, po 25. 3. 2024, 17:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Třídy Světa vzdělání jsou součástí vybraných základních škol v ČR. Žáci se v nich už od 1. třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, matematiku, informační technologie a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Aktuality

Zahájení školního roku v Základní škole Q

V letošní první školní den se slavnostně otevřely dveře naší nové soukromé Základní školy Q v Prostějově a historicky první žáci usedli do jejích lavic. Zahájení školní docházky je pro všechny děti…

Kde nás najdete?

cesko_mapa_skoly+ND_prosinec23

Koncept tříd Světa vzdělání

Základními pilíři konceptu tříd Světa vzdělání je angličtina, kterou se žáci učí již od první třídy, logické myšlení, které rozvíjí nejen v logice a programování a osobnostní rozvoj, který mají jako samostatný předmět.

Angličtina

Od první třídy mají žáci 3 hodiny angličtiny týdně. Angličtinu vyučujeme metodou WattsEnglish s akcentem na mluvené slovo. Důvěru ve svůj mluvený projev získávají také v hodinách anglické konverzace.

Logické myšlení

V hodinách logiky žáci získávají schopnost přemýšlet nad problémy, řešit je a hledat různá řešení. Matematiku vyučujeme Hejného metodou, díky které žáci objevují matematiku s radostí. Od třetí třídy se také učí algoritmům v hodinách programování.

Osobnostní rozvoj

Samostatná hodina zaměřená na poznávání a zvládání emocí. Děti se rozvíjejí ve spolupráci s ostatními, třídní učitel s nimi probírá klima třídy a společně se učí porozumět světu okolo nás.

Standard tříd Světa vzdělání:

Půlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

Spolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitel. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Průběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

Kvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

Projektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Sledujte nás!

Na facebooku i instagramu najdete fotky z výuky na našich školách.

Svět vzdělání, z. s.

Rozvojová 3
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení:
739992212 / 2010