Svět vzdělání: Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Aktuality – nové

Informační schůzky pro rodiče:

Pardubice, po 13. 2., 16:30
Brno Líšeň, st 15. 2., 16:00
Brno Křídlovická, st 15. 2., 18:00
Břeclav, čt 16. 2., 16:00
Brno Nový Lískovec, čt 16. 2., 18:30
Prostějov, po 20. 2., 18:00
Olomouc
, st 22. 2., 16:00
Ostrava Hrabůvka, čt 23. 2., 16:00
Opava, čt 23. 2., 18:30

Český Těšín, po 20. 3., 16:00
Frenštát pod Radhoštěm,
po 20. 3., 18:00
Kopřivnice, út 21. 3., 16:00
Hranice, út 21. 3., 18:00
Holešov, čt 23. 3., 16:00
Přerov, čt 23. 3., 18:00

Posted in hlavni_stranka_aktuality | Leave a comment

Chtějte pro své děti ve škole něco navíc!

Třídy Světa vzdělání jsou součástí vybraných základních škol v ČR. Žáci se v nich už od 1. třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, matematiku, informační technologie a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Aktuality

Zimní škola pro učitele 2023​

První víkend roku 2023 patřil tentokrát již tradiční akci s názvem Zimní škola. Třídenní vzdělávací pobyt pro učitele tříd Světa vzdělání i vedení partnerských škol nabídl nejen spoustu zajímavých přednášek, ale i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a teambuilding. V klidném prostředí Vésky nedaleko Olomouce se tak sešlo téměř sto účastníků.

Spolupráce

Spolupráce ve 4. A Několik týdnů jsme se v hodinách Osobnostního rozvoje věnovali tématu „Spolupráce“.  V životě se ocitáme v mnoha situacích, kdy musíme být součástí nějaké skupiny. A aby…

Kde nás najdete?

Koncept tříd Světa vzdělání

Základními pilíři konceptu tříd Světa vzdělání je angličtina, kterou se žáci učí již od první třídy, logické myšlení, které rozvíjí nejen v logice a programování a osobnostní rozvoj, který mají jako samostatný předmět.

Angličtina

Od první třídy mají žáci 3 hodiny angličtiny týdně. Angličtinu vyučujeme metodou WattsEnglish s akcentem na mluvené slovo. Důvěru ve svůj mluvený projev získávají také v hodinách anglické konverzace.

Logické myšlení

V hodinách logiky žáci získávají schopnost přemýšlet nad problémy, řešit je a hledat různá řešení. Matematiku vyučujeme Hejného metodou, díky které žáci objevují matematiku s radostí. Od třetí třídy se také učí algoritmům v hodinách programování.

Osobnostní rozvoj

Samostatná hodina zaměřená na poznávání a zvládání emocí. Děti se rozvíjejí ve spolupráci s ostatními, třídní učitel s nimi probírá klima třídy a společně se učí porozumět světu okolo nás.

Standard tříd Světa vzdělání:

Půlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

Spolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitel. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Průběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

Kvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

Projektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Sledujte nás!

Na facebooku i instagramu najdete fotky z výuky na našich školách.

Svět vzdělání, z. s.

Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení:
739992212 / 2010