Od 6. třídy základní školy

Se Světem vzdělání na 2. stupeň

Koncept Světa vzdělání se snaží i na 2. stupni  rozvíjet žáky ve vybraných oblastech a navázat tak na získané znalosti a dovednosti. Na druhém stupni mohou pokračovat jak žáci, kteří si prošli prvním stupněm se Světem vzdělání i ti, které koncept láká a mají zájem se k nám přidat. 

Přidáš se k nám?


Informační schůzky pro rodiče

Informační schůzka pro rodiče již proběhla. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás na e-mail info@svetvzdelani.cz


Kde nás najdete?

Ve školním roce 2024/2025 otvíráme druhý stupeň v Pardubicích a Opavě. Pro školní rok 2025/2026 plánujeme navíc rozšířit 2. stupeň Světa vzdělání také v Prostějově a v Hranicích.

Nad rámec výuky

Angličtina

Angličtinu považujeme za klíčovou pro otevření studijních i pracovních příležitostí do budoucna, proto na její výuku klademe důraz i na druhém stupni. Žáci mají nad rámec běžné výuky dvě hodiny. V osmé třídě čeká žáky jazykový kurz a výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v deváté třídě. Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel má díky tomu více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba.

Matematika

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody. Hejného matematika děti baví a zároveň jsou vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Žáci se učí pracovat s chybou, metoda je vede ke spolupráci a učitel má roli průvodce. To jsou jedny ze základních principů Hejného matematiky. Koncept je připravený i pro žáky, kteří neměli Hejného matematiku na prvním stupni.

Informatika

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Na druhém stupni žáci pokračují v programování a robotice a hodiny informatiky jsou dále rozšířeny o témata jako 3D tisk, počítačová grafika či AI. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části.

Svět kolem nás

Pro budoucí život dětí jsou důležité také nejrůznější dovednosti a znalosti, které se učí a objevují v předmětu Svět kolem nás. Žáci se seznámí s online prostorem a jeho bezpečným využíváním v předmětu mediální výchovy. Finanční gramotnost naučí děti nejen principům dobrého hospodaření. Společenská výchova je provede základy etiky, etikety a získají rozhled v dalších společenských tématech. V závěru žáci vypracují celoroční projekt fiktivní firma.

 

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Přihlašování

Přihlášku podáte elektronicky.

Nejdříve se zaregistrujte do přihláškového systému, přijde vám ověřovací e-mail, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení již můžete podat přihlášku na konkrétní školu. Termíny talentových zkoušek vypisujeme postupně. Jakmile termín vypíšeme, přijde vám upozornění na e-mail. 

Talentové zkoušky

Do tříd na druhém stupni děti přijímáme na základě talentové zkoušky. Zjišťujeme úroveň angličtiny, matematiky a intelektu.

Děti z našich tříd na prvním stupni nemusí talentovými zkouškami procházet, stačí podat přihlášku.

Informační schůzky pro rodiče

Pardubice 2. stupeň ve čtvrtek 9. května 2024, 16:00

Standard tříd Světa vzdělání

Práce s chybou

Důležitou složkou hodin je  zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Půlené hodiny

Díky půleným hodinám se dostává dětem individuálního přístupu. Děti mají každý týden tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny v tomto rozpoložení.

Spolupráce s rodiči

Tak jako rodič zná osobnost svého dítěte, tak učitel zná potřeby svého žáka. Proto je důležitá jejich spolupráce, aby dítě dosahovalo dobrých výsledků a mělo pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

Vzdělávání pedagogů

Učitelé se neustále školí a vzdělávají, jak v oblasti moderních vyučovacích metod, tak ve svých specializacích.

Pomůcky a materiály

Pro podporu výuky jsou třídy průběžně vybavovány edukativními pomůckami, nástroji a hrami.

Projektové učení

Příprava dětí na skutečný život je prioritou. V rámci vypracovávání projektu jsou děti ve skupinkách, tím se učí práci v týmu i vlastní zodpovědnosti. Musí získávat informace z různých zdrojů k zadanému tématu, zpracovávat je a rovněž si ověřovat jejich pravdivost a hodnotu. Znalost cizího jazyka se začne jevit jako velmi praktická. Taktéž získávají zkušenosti s prezentováním svých výsledků před ostatními.