V Prostějově spouštíme naši třídu i na druhém stupni​

V Prostějově spouštíme naši třídu i na druhém stupni

ZŠ Dr. Horáka je již čtvrtou školou, kde se třída Světa vzdělání otevře i na druhém stupni. „Třídy na druhém stupni jsme otevřeli v Brně, Pardubicích a Opavě. V září bychom rádi spustili druhý stupeň i zde, v našem domovském Prostějově. Do třídy budeme realizovat talentový výběr v průběhu jarních měsíců,“ uvedl Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání. „Naši pedagogové se aktivně připravují na výuku matematiky Hejného metodou, na
programování a robotiku i na projektové učení. Máme ve škole nově zmodernizované odborné učebny a lákadlem je také plavecký výcvik ve vlastním bazéně. Na děti do třídy
s rozšířenou výukou na druhém stupni jsme dobře připraveni,“ dodala ředitelka školy Petra Rubáčová.


Třída žákům nabízí doplnění standardního studijního programu o několik přidaných hodin. Tato výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak učí nad rámec standardní výuky angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení díky výuce matematiky Hejného metodou a pracují na porozumění moderním technologiím, jako je 3D tisk, programování nebo robotika. Důležitou součástí je také výuka logiky, finanční a mediální gramotnosti, přetavení znalostí do praxe ve fiktivní firmě či příprava na přijímací zkoušky v 9. třídě. Na konci osmé třídy pak na děti čeká jazykový pobyt ve Velké Británii či na Maltě.

Pokud Vás nabídka výuky na 2. stupni zaujala, nezapomeňte se přihlásit na infoschůzku, která se bude konat 15. 2. 2022 v 17:00 ve škole. Více informací naleznete již tradičně na našem webu.