BŘECLAV

Info schůzky Břeclav

Kavárny pro rodiče prvňáčků

V pondělí 14.9. jsme uspořádali kavárnu přímo v prostorách základní školy. V přátelské atmosféře byla účastníkům představena metoda Hejného matematiky. Rodiče si tak na vlastní kůži vypočítali pár příkladů a náramně se u toho bavili. Děkujeme všem za účast a za příjemné pozdní odpoledne!

Posted in informacni_schuzky_breclav | Leave a comment
Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

1.

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Sůkalová

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Sylva Hrubá

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Chlubnová

Naše akce

Bezpečně na silnici

Bezpečně na silnici

Pravidla silničního provozu nejsou důležitá jen pro řidiče, ale i pro cyklisty a chodce. A právě děti jsou jedny z nejranitelnějších účastníků dopravního provozu. Proto naši břeclavští třeťáči vyrazili na dopravní hřiště a strávili celé dopoledne dopravní výukou. Děti tak zjistily, jaký je rozdíl mezi chodcem, řidičem a cyklistou, jak se bezpečně na silnici pohybovat a na co si dávat pozor. Teorii vystřídala praxe, která naše malé účastníky bavila ze všeho nejvíc.
Posted in blog, breclav | Leave a comment

Červená všude, kam se podíváš

Červená všude, kam se podíváš

Zpestřit si výuku? Proč ne! Naši břeclavští prvňáčci to pojali po svém a strávili krásný ČERVENÝ DEN. Nejen, že si užili spoustu legrace, ale všichni se také naladili na stejnou vlnu. 

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Žáci si převzali vysvědčení

Žáci si převzali vysvědčení

Ač byla situace ve školství v poslední době prazvláštní, den D si většina dětí ujít nenechala. Naši břeclavští žáci si s radostí převzali z rukou svých třídních krásná vysvědčení. Tímto gratulujeme a přejeme pohodové léto plné dobrodružství!

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Seriál „Doba koronavirová“ – 4. díl – Rozhovor s Mgr. Sylvou Hrubou

Seriál "Doba koronavirová" - 4. díl - Rozhovor s Mgr. Sylvou Hrubou

 1. Jak jste jednala 11. března při uzavření škol?

  Abych byla upřímná, vůbec jsem nečekala, že se školy uzavřou tak rychle ze dne na den. Dozvěděla jsem se o tom během dopoledne. Ve spěchu jsem pro děti nachystala aspoň pár materiálů na domácí práci. O všem jsme si spolu promluvili a odcházeli domů s pocitem, že se za pár dní znovu uvidíme.

 2. Jak těžké bylo přejít z klasické výuky na ONLINE výuku? Jaké nástroje používáte?

  Jakmile jsem nabyla jistoty, že doba našeho odloučení bude delší, začala jsem hledat optimální nástroj, který by vyhovoval nám všem. Nejdříve jsem vyzkoušela Skype a posléze využila možnosti online výuky přes Microsoft Teams.  Velmi mně pomohl program Smart Notebook, ve kterém jsem pro děti online výuku připravovala. Sdílela jsem také interaktivní učebnice a cvičení. Těžké to pro mě nebylo, ráda pracuji s výpočetní technikou, baví mě objevovat a učit se nové věci.

 3. Jak to zvládly děti?

  Z mého pohledu skvěle. Některé z počátku potřebovaly pomoc rodičů, ale za chvilku si téměř všechny se záludnostmi techniky poradily samy. Velmi brzy se naučily pracovat s PC nebo tabletem. Byly také velmi ukázněné. Mnohým se ale brzy začalo stýskat nejen po paní učitelce, ale hlavně po svých spolužácích.

 4. Jak to podle vás zvládli rodiče?

  Rodiče si zaslouží velkou pochvalu za jejich aktivní přístup a trpělivost. Také děkuji za pomoc a rady při rozjezdu online výuky. Určitě to pro ně byla velká zátěž. I přes to přistupovali k výuce velmi zodpovědně. Mnoho z nich přinášelo do výuky i nové prvky a nadstavbu. Natáčeli videa, posílali fotografie.

 5.  Co všechno se dá podle Vás učit na dálku?

  Podle mě téměř všechno, ale z dlouhodobého hlediska by taková výuka byla neudržitelná a směřovala by spíše k domácímu vzdělávání. Přímý kontakt učitele a žáka je velmi důležitý. My spolu ve třídě hodně mluvíme, děti rády sdělují svoje zážitky, učí se navzájem. To online výuka úplně neumožňuje.

 6. Jaké vidíte klady a zápory tohoto období?

  Nevím, jestli můžeme mluvit o kladech. Nejlépe by bylo, kdyby k této situaci vůbec nedošlo. Byla to doba, kdy jsme si mohli srovnat priority, zamyslet se nad tím, co je pro nás v životě důležité. Trávit více času se svými blízkými.

 7. Jak děti komunikovaly mezi sebou?

  U prvňáků to hodně zaleželo na rodičích. Z počátku se potkávali pouze na online výuce, později si spolu kamarádi povídali právě přes Microsoft Teams. Někteří se potkali až po nástupu do školy a velmi se na sebe těšili.

 8. Myslíte, že děti by měly jít v této situaci do školy? Nebo preferujete dobrovolnou docházku?

  Já myslím, že ano. Situace se postupně uklidňuje, není důvod, proč by děti zůstávat doma, pokud k tomu nejsou opravdu závažné důvody. Z mé třídy se do školy vrátilo 20 dětí z 22. Jen mě velmi mrzí, že že sjme nemohli být všichni spolu kvůli početnímu omezení školních skupin.

 9. Myslíte si, že mimořádný stav bude mít nějaký pozitivní dopad na české školství? Posílí ho nebo naopak oslabí?

  Mohl by to být velký impulz ke změně. K přehodnocení obsahu vzdělávání i hodnocení. Každý ale může začít hned, nemusí čekat na žádný pokyn.

 10. Jakou předpovídáte budoucnost? Budou moci žáci v září normálně usednout do lavic? Myslíte, že žáci nebudou mít v učivu nedostatky?

  Pevně věřím, že se tak stane a v září všichni usedneme do lavic společně. Musíme počítat s  delším časem na opakování a upevňování učiva. Ale z dlouhodobého hlediska v této nucené přestávce nevidím problém.

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Doma padaly i rekordy

Doma padaly i rekordy

Druháčci z Břeclavi se během karantény potkávali každý den. Pilně se učili, procvičovali a občas zbyl i nějaký čas na to povídání. Výuku jim zpestřovaly různé aplikace, na kterých si procvičovali počítání i gramatiku. Děti se ale nevěnovaly jen učení jako takovému. S nadšením navrhovaly roušky, posílaly dopis seniorům, do prvouky tvořily plánek svého bydliště, zkoumaly, jak se odpařuje voda, počítaly spotřebu vody v domácnosti i různé zapeklité příklady. Někteří dokonce překonali své osobní rekordy a v Abaku!

 

Posted in blog, breclav | Leave a comment

V Břeclavi se pilně pracovalo

V Břeclavi se pilně pracovalo

Ani naši břeclavští prvňáčci během karantény nezaháleli. Pilně pracovali nejen na úkolech do školy, ale i doma. Kromě klasické online výuky děti vařily kaše všeho druhu, klíčily semínka, tvořily prezentaci o domácím mazlíčkovi, pozorovaly a fotily jarní přírodu, vyráběly velikonoční dekorace, šifrovaly slova, zdokonalovaly se v abaku i angličtině… Měly práce až nad hlavu. Podívejte se na krátké video a prohlédněte si jejich krásné výtvory.

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Výlet za stromy

Výlet za stromy

Příroda je všude kolem nás a je škoda učit se o ní jen z knih. Proto naši žáčci vyrazili na čerstvý vzduch a učili se o přírodě v přírodě. Počasí bylo slunečné a děti ani nepoznaly, že se jedná o projektové  vyučování na téma listnaté stromy. Ve třídě se pak pilovalo a pilovalo. Naše malé dobrodruhy tohle učení moc baví a odnáší si z toho nejen cenné vědomosti, ale i krásné zážitky. 

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Příjemné chvíle mezi knihami

Příjemné chvíle mezi knihami

Čtení je důležitou součástí vzdělávání dětí. Proto jsme vyrazili do knihovny a moc jsme si to mezi různými příběhy užili! 

Posted in blog, breclav | Leave a comment

Cesta za lívancem

Cesta za lívancem

Jak nakupovat v supermarketu? Jaké zboží tam naši žáčci najdou? Ve kterém oddělení? Kolik stojí rohlík nebo máslo? To všechno zjišťovali naši prvňáčci v celodenním projektu s krásným názvem „Cesta za lívancem“. Téma projektu bylo zaměřené především na Nakupujeme, hospodaříme. Žáčci za splněné úkoly získali suroviny, ze kterých si na závěr usmažili lívance. Během celého dne nad nimi držela patronát děvčata z 9. tříd, která přispěla radou i značnou pomocí v kuchyni. 

Posted in blog, breclav | Leave a comment
Svět vzdělání - škola

„Škola pro život“

Jsme základní škola s žáky v 1. – 9. ročníku. Na druhém stupni jsou třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Škola je otevřená všem, kteří chtějí vysokou úroveň výchovně – vzdělávacího procesu pro své děti a aktivní pedagogický sbor, který neustále pracuje na svém osobním i profesním rozvoji.

Co se nám daří
rozvíjíme spolupráci rodiny a školy
rozšiřujeme na škole systém poradenských služeb
stále pracujeme na vnitřní, i vnějším prostředí školy a jeho rozvoji
na škole je stále vysoký počet kroužků a aktivit pro děti
získáváme značné finanční prostředky z grantových programů přes vytvořené projekty
získali jsme certifikát „Férová škola“ (souvisí to s kvalitní výukou i vztahy ve škole, prostředím, vybaveností a celkovým nasměrováním školy) a vstoupit do sítě zdravých škol
vybavujeme školu moderními pomůckami, technikou, vzdělávacími programy
zapojujeme žáky do běhu školy jejich účastí ve školním parlamentu a komunikací s vedením školy
„Chceme učit to, co je důležité pro život!“

META (v čem se škola odlišuje od jiných)

Chceme…
Maximálně zaujmout žáky tak, aby získali potřebu vzdělávat se, dozvídat se nové věci (práce s rozmanitými zdroji učení, ověřování na činnostním učivu, propojováním předmětů, spojení s životem mimo školu – exkurse, projekty)

Emoce dětí rozvíjet a stimulovat pozitivními zážitky ( spolupráce, soudržnost, solidarita, třídní pobyty, zážitky, relaxace, povzbuzovat jejich nadání nejen pro školní výsledky, ale nechat je vynikat i jinak atd.)

Tolerantní prostředí školy, soustředit se na výchovu žáků a rozvoj jejich morálního a etického vědomí, sociálního cítění a vnímání, a to formou různých nadstandardních činností, i přístupem pracovníků školy k této oblasti.

Aktivizovat v žácích jejich potenciál k dosahování pro ně odpovídajících výsledků a rozvíjet všechny žáky v rámci využití individuálního přístupu (všichni žáci ve třídě nemohou dělat stejnou práci, protože jejich předpoklady se liší)

Aktivizovat v žácích jejich potenciál k dosahování pro ně odpovídajících výsledků a rozvíjet všechny žáky v rámci využití individuálního přístupu (všichni žáci ve třídě nemohou dělat stejnou práci, protože jejich předpoklady se liší)“Škola pro život“