Svět vzdělání pro domškoláky

Nový rozměr domácího vzdělávání

Tento projekt přináší koncept Světa vzdělání do domácího prostředí a nabízí komplexní a flexibilní program pro domácí školáky. Otevíráme nové online třídy pro děti na domácím vzdělávání s pravidelnou online výukou a dalšími potřebnými výukovými materiály pro individuální studium.

Informační schůzka pro rodiče

Připojte se na informační schůzku pro rodiče pro více informací o konceptu.

čtvrtek 27. července 2023 v 16:00

Informační schůzka probíhá online z pohodlí vašeho domova.

Jak to probíhá?

Děti mají 12 hodin přímé online výuky týdně rozdělených do tří bloků po čtyřech hodinách. Kromě těchto synchronních lekcí poskytujeme také asynchronní výukové úkoly a platformy, které žáci mohou plnit a využívat samostatně podle svého tempa a zájmů. Naším cílem je poskytnout holistický přístup ke vzdělávání, proto se pravidelně spojují online a poté pracují na úkolech samostatně a rozvíjejí se v dalších disciplínách.

Pro výuku angličtiny je používána metoda WattsEnglish, která  obsahuje velké množství online materiálů a videí pro samostudium každého žáka. Metoda WattsEnglish je hravá a děti baví díky postavě Steva, který je v interaktivních materiálech angličtinu učí.

Výuka českého jazyka je přizpůsobena potřebám žáků na domácím vzdělávání. Kombinujeme moderní technologie a osvědčené výukové metody, abychom poskytli dětem zážitek z učení, které je efektivní i zábavné. 

Výuka matematiky je vyučována Hejného metodou. Každé dítě dostane vlastní učebnice, se kterými bude pracovat nejen při online výuce, ale také při samostudiu. 

V prvouce děti objevují svět, který je obklopuje. Tato hodina zahrnuje široké spektrum témat od přírody a společnosti, přes historii až po technologii. Každé online setkání je navrženo tak, aby podpořilo aktivní účast dětí na výuce a vyvolalo jejich zájem o další objevování mimo naše hodiny. 

Emoce a práce s nimi, klima online třídy i rozebírání aktuálních témat je náplní hodin osobnostního rozvoje. V hodinách se pracuje se příběhy žabáka Ferdy a dalšími materiály a knihami.

Logické uvažování se samostatným myšlením jsou předpokladem k úspěšnému uplatnění v životě. S domškoláky rozvíjíme logické myšlení díky vlastním učebnicím, které je vedou k hledání řešení různých úkolů a rozvíjení analytického přemýšlení. 

Programování a práce s technologiemi jsou důležité především při online výuce. Chceme, aby byly děti při výuce samostatné a uměly s počítačem pracovat bez pomoci rodičů. Programování v nich pak dále rozvíjí logické myšlení díky algoritmům, která se učí.

Začínáme v září 2023!

Třídní učitelka

Dana Jarošová

Školné

Školné programu Svět vzdělání pro domškoláky je 4500 Kč měsíčně.

V ceně jsou zahrnuty veškeré učební materiály, učebnice, online platformy a licence i pravidelné půlroční přezkoušení domškoláků. Zkouška probíhá formou představení portfolia žáka za přítomnosti rodičů. Naší snahou je maximálně přihlížet k osobnosti každého dítěte.

 

Zápis a talentové zkoušky

Žáky do programu pro domškoláky přijímáme formou přestupu z jiné školy nebo zápisem do 1. ročníku.

Do třídy domškoláků přijímáme žáky na základě online talentové zkoušky. Cílem talentové zkoušky není testování naučených vědomostí, ale zjištění potenciálu dětí. Termín, který Vám vyhovuje si můžete vybrat po podání přihlášky.

Žáci jsou zapsání v Základní škole Q.

Proč si vybrat "Svět vzdělání pro domškoláky"?

  1. Komplexní přístup: Poskytujeme vše, co potřebujete pro účinné domácí vzdělávání, od základních učebnic po pokročilé online kurzy.
  2. Flexibilita: „Svět vzdělání pro domškoláky“ je navržen tak, aby vyhovoval různým stylům učení a umožnil individuální přístup k vzdělávání.
  3. Kvalita: Naše materiály jsou vytvořeny odborníky v oblasti vzdělávání a jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější trendy a poznatky.
  4. Podpora: Poskytujeme také online podporu a poradenství pro rodiče, kteří potřebují pomoc při plánování a implementaci domácího vzdělávání.

Kontakt

Máte konkrétní dotaz, který vás zajímá?