HRANICE

Informacni_schuzky_hranice

Informační schůzky:

středa 20. března 2024 v 16:00

Máte doma zvídavého předškoláčka? Dopřejte mu v rámci vzdělávání něco navíc! Rádi vám s tím pomůžeme. Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme pravidelně informační schůzky. Pokud vás zajímá víc, přijďte se seznámit s naším konceptem. Představíme se vám a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Informační schůzky:

Na této škole již informační schůzka proběhla. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás na e-mail info@svetvzdelani.cz

Přihlašování ukončeno, přihlášky bylo možné podávat do 23. 3. 2024.

Poslední termín pro podání přihlášky je 23. 3. 2024.

Den otevřených tříd Světa vzdělání v Hranicích

středa 13. března 2024

Zažijte atmosféru našich tříd a přijďte nahlédnout do výuky.

Posted in informacni_schuzky_hranice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_hranice

Pan ředitel Habermann představuje ZŠ Šromotovo

Vizí naší školy je, aby každý žák, bez ohledu na míru svého nadání, zažíval ve škole opakovaně pocit úspěchu. Pedagogové neustále zkvalitňují svou práci, vyměňují si své zkušenosti, zařazují nové postupy a metody, které vedou v konečném důsledku k úspěchu každého žáka.

Pro vzdělávání je důležité zdravé klima tříd a prostředí vzájemného respektu mezi žáky. Naší snahou je spolupracovat, nikoliv soupeřit. Proto zařazujeme do vzdělávání práci ve skupinách, někdy i ve skupinách věkově smíšených. Dlouholetou tradicí v této oblasti je Velikonoční putování a Vánoční jarmark. V 6. ročníku, při přechodu na 2. stupeň, organizujeme adaptační kurz.

Další prioritou školy je rozvoj čtenářské gramotnosti. Jsme přesvědčeni, že dítě, které rádo a dobře čte, se také dobře učí. Proto již od druhého pololetí 1. ročníku zařazujeme ve všech ročnících čtenářské dílny. Žáci čtou knihu dle svého výběru a následně popisují charakteristiku postav, odhadují vývoj děje, píší dopis hlavnímu hrdinovi. S texty, tentokrát odbornými, pracujeme napříč ostatními předměty. Pochopení cizojazyčných textů je doménou výuky anglického, německého, francouzského a ruského jazyka.

Jsme velmi otevření v poskytování informací. Necháváme rodiče nahlédnout pod pokličku, prezentujeme svou práci, učíme přímo před jejich zraky. Pro předškoláky pořádáme pravidelně cyklus vzájemného setkání předškoláků, rodičů a učitelů prvního stupně, tzv. Pohádkové učení. Obrovským přínosem těchto setkání je poznání prostředí školy před nástupem do první třídy, vzájemné poznání pedagoga, rodiče a dítěte a zjištění, zda dítě splňuje požadavky na předškolní zralost. Prvňáček tak již 1. září zná prostředí školy, má své kamarády ve třídě, zná svou paní učitelku a ta se zná s rodiči.

Spolupracujeme se školami, jejichž pedagogové přemýšlejí nad svou prací a snaží se nabídnout žákům něco navíc. Jsme aktivními účastníky projektů Pomáháme školám k úspěchu a Světa vzdělání. Díky Světu vzdělání nabízíme rozšířenou výuku angličtiny, logiky a robotiky již od 1. ročníku.

Deváťáci na naší škole završují svou práci prostřednictvím tzv. absolventských prací. Sami si zvolí téma, které ve spolupráci s vybraným konzultantem rozpracují v písemné podobě. Ukazují nám, jak zvládají formulovat myšlenky, strukturovat text, vkládat obrázky do textu, uvádět správně zdroje. Při obhajobě své práce ukazují svou schopnost prezentovat, zaujmout spolužáky a hodnotitele, reagovat na dotazy. Jsme přesvědčeni, že tyto dovednosti využijí při dalším studiu.

Výuka ve třídách Světa vzdělání

Angličtina

  • Od první třídy mají děti tři hodiny angličtiny

  • Vyučujeme metodou Wattsenglish s akcentem na mluvené slovo

  • Schopnost dětí komunikovat v angličtině podporujeme hodinami konverzace

Logické myšlení

  • Podporujeme děti v logickém myšlení

  • Vyučujeme samostatný předmět logika s vlastními učebnicemi a výukovými materiály

  • Matematika je vyučována Hejného metodou

  • Od třetí třídy učíme děti programovat, myslet algoritmicky a pracovat s roboty

Osobnostní rozvoj

  • Samostatná hodina zaměřená na zvládání emocí, etiku, rozvoj dětí

  • Podporujeme dobrou atmosféru a klima ve třídě

  • Pracujeme s knihami o žabáku Ferdovi a příběhy Petra Horáčka

Z dění ve škole

Exkurze za hudbou

Exkurze za hudbou Třída 1.C ze ZŠ Šromtovo v Hranicích si užila exkurzi do Základní umělecké školy. Děti se seznamovaly s hudebními nástroji a některé si samy mohly vyzkoušet.

Číst dále

Sázení semínek

Sázení semínek Chceme se Vám pochlubit fotky květináčků a hlavně zaujatých prvňáčků, kteří zasadili do hlíny semínko fazole a hrachu. Těší se, jak se o ně budou starat, zalévat je, pozorovat a zakreslovat změny 😃 Tak snad nám něco vyroste🙏 🙂 

Číst dále

Rodina Moudrých

Rodina Moudrých V matematice nás od začátku provází rodina Moudrých. Představuje nám všechny své členy, pomáhá nám pochopit příbuzenské vztahy a správně je pojmenovat. Počítáme, kdo je o kolik starší nebo kolik let bude členům rodiny za určitou dobu.

Číst dále

Dopoledne pro předškoláky v Hranicích

Dopoledne pro Předškoláky v Hranicích Pro předškoláky bylo sobotní dopoledne ve znamení logických úkolů a hádanek se slonem Milošem. Společně se chystali do školy, řešili zapeklité hádanky a třeba taky stříhali, skládali a lepili obrázek školy. Každé dítě dostalo vlastní knížečku s úkoly, kterou potom plnilo. Slon Miloš si pro děti připravil hledání rozdílů, záludné…

Číst dále

Programování

Programování Děti jednoduché programování s robotickou včelkou Bee Bot moc baví. 

Číst dále

Únor v lese

Únor v lese Krásný únorový den v lese, pobyt na sluníčku, pohyb, stopovačka, úkoly, radost z nalezeného pokladu..

Číst dále