Klubovna moderních učitelů

Nabízíme učitelům, kteří chtějí inovovat svoji výuku, zavádět moderní didaktické metody a podporovat nadání žáků, pravidelná on-line setkání se zajímavými hosty a s následnou možností sdílet své poznatky, diskutovat o nových přístupech a inspirativních nápadech a navzájem se podporovat v profesním rozvoji.

Setkání v úterý 23. dubna, 19:00

Úvodní beseda: Mgr. Pavel Hodál – Kritické myšlení a AI

Umělá inteligence formuje naši realitu. Proto je klíčové, aby žáci i my sami byli schopni kriticky posoudit informace s ohledem na AI.
Ukážeme si, jak technologie ovlivňují šíření informací a jak můžeme naučit studenty rozpoznávat manipulace a kriticky přistupovat k obsahu, se kterým se setkávají online.
Pobavíme se o vhodných metodikách a aktivitách přímo do výuky 1. i 2. stupně.

19:30 Navazující diskuze s hostem
19:45 Aktuality a zajímavosti z oboru
20:15 Sdílení účastníků – Moje nejlepší vyučovací hodina
20:30 Obecná diskuze a závěr

Četnost 2 setkání za měsíc.

Cena 100 Kč za měsíční členství, učitelé Světa vzdělání zdarma, účastníci Konference Vzdělání pro budoucnost zdarma.

Kontakt

Martina Hrůzová
hruzova@svetvzdelani.cz