KOPŘIVNICE

Informacni_schuzky_koprivnice

Informační schůzky:

Na této škole již informační schůzka proběhla. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás na e-mail info@svetvzdelani.cz

Informační schůzky:

středa 13. března 2024 v 16:00

Máte doma zvídavého předškoláčka? Dopřejte mu v rámci vzdělávání něco navíc! Rádi vám s tím pomůžeme. Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme pravidelně informační schůzky. Pokud vás zajímá víc, přijďte se seznámit s naším konceptem. Představíme se vám a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Poslední termín pro podání přihlášky je 1. 4. 2024.

Informační schůzky:

Na této škole již informační schůzka proběhla. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás na e-mail info@svetvzdelani.cz

Přihlašování ukončeno, přihlášky bylo možné podávat do 1. 4. 2024.

Den otevřených dveří

čtvrtek 14. března 2024

Zažijte atmosféru školy a přijďte nahlédnout do výuky.

Posted in informacni_schuzky_koprivnice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_koprivnice

O základní škole

ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225 v Kopřivnici je nejmladší školou v Kopřivnici a nabízí moderně vybavené prostory. Klade důraz na inovativní metody výuky, jako je projektové vyučování, RWCT nebo CLIL. Snahou je také zajistit žákům co nejvíce praktických dovedností, jako jsou badatelská výuka, exkurze, výlety či praktické dílny. Škola také podporuje výuku robotiky, programování a informatiky, poskytuje bohaté vybavení pro praktické dovednosti a zapojuje studenty do soutěží a různých projektů. Žáci školy se také pravidelně zúčastňují ozdravných pobytů, lyžařských, cykloturistických a plaveckých výcvikových kurzů.

Škola je a chce být školou otevřenou – nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče a širokou veřejnost. Jejím hlavním cílem je zajistit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí, kde každý žák může rozvíjet své jedinečné schopnosti a zájmy, ve kterých vyniká.

Výuka ve třídách Světa vzdělání

Angličtina

  • Od první třídy mají děti tři hodiny angličtiny

  • Vyučujeme metodou Wattsenglish s akcentem na mluvené slovo

  • Schopnost dětí komunikovat v angličtině podporujeme hodinami konverzace

Logické myšlení

  • Podporujeme děti v logickém myšlení

  • Vyučujeme samostatný předmět logika s vlastními učebnicemi a výukovými materiály

  • Matematika je vyučována Hejného metodou

  • Od třetí třídy učíme děti programovat, myslet algoritmicky a pracovat s roboty

Osobnostní rozvoj

  • Samostatná hodina zaměřená na zvládání emocí, etiku, rozvoj dětí

  • Podporujeme dobrou atmosféru a klima ve třídě

  • Pracujeme s knihami o žabáku Ferdovi a příběhy Petra Horáčka

Z dění ve škole

Smyslůplná beseda

Smyslůplná beseda V pátek 26. 4. 2024 byla 3. A v knihovně na Smyslůplné besedě. V první polovině se děti dozvěděly trochu teorie o smyslech člověka, jak poznat nevidomého, neslyšícího. Dále už se vše zaměřilo na slabozraké a nevidomé osoby. Dozvěděli jsme se, jaké typy holí používají nebo jak se jmenuje jejich písmo. Ve druhé půlce si…

Číst dále

Jak to všechno začalo

Jak to všechno začalo Dne 1. 3. 2024 jsme se s dětmi vydali do Muzea nákladních aut Tatra, kde jsme se dozvěděli, jak souvisel vývoj průmyslové výroby v Kopřivnici s rozvojem města. Seznámili jsme se s historií výroby aut a byla nám více přiblížena významná osobnost města Ignác Šustala. Měli jsme možnost projít si expozici vývoje automobilů…

Číst dále

Polytechnika ve 3. A

Polytechnika ve 3. A Žáci ze 3. A zažili jedno nevšední páteční dopoledne. Do třídy zavítal pan Samuel Fojtů s krabicemi plnými dřevěných lišt. Během výborně připraveného programu dětem vysvětlil, jak se zpracovává dřevo a pak již nastalo sestavování a lepení autíček – bugatek podle plánu. Ukázalo se, že jsou naši třeťáci velmi zruční,…

Číst dále

Stezka jinakosti

Stezka jinakosti V pondělí 4. března kopřivnická třída Světa vzdělání 2. A využila pěkného počasí a podnikla Stezku jinakosti, kde se děti učily toleranci. Dozvěděly se pomocí plnění různých úkolů, luštění šifer a hádanek o různých zdravotních omezeních, která jsou způsobena nemocí, úrazem či vrozenou vadou. Na závěr si každý vybral jedno zdravotní omezení a popsal…

Číst dále

Divohrátky ve třídách světa vzdělání

Divohrátky ve třídách světa vzdělání Ve středu 28. 2. se ze tříd 1. A, 2. A a 3. A rozléhaly divotvorné zvuky!Děti zažily opravdu nevšední hudebně výukový a prožitkový program, kde se děti seznamovaly s melodiemi, rytmy a také hlouběji prozkoumávaly svůj hlas.Měly možnost vidět a slyšet nevšední hudební nástroje, které vyluzovaly neskutečné množství zvláštních zvuků, včetně speciálního způsobu,…

Číst dále

Alzheimer ve 3. A

Alzheimer ve 3. A Co je to alzheimerova choroba? To zjistily děti ze 3. A téměř na vlastní kůži v rámci výuky osobnostního rozvoje. Lednové hodiny byly zaměřeny na pomoc ostatním, tvořivost a řešení neobvyklých situací. Od práce s pojmy sbírka, charita, stacionář jsme přešli k přehrávání a řešení situací, kdy máme v rodině dlouhodobě nemocného člověka,…

Číst dále