Logika pro předškoláky

Vzdělávací program pro MŠ

Komplexní program pro rozvoj nejen logického myšlení předškoláků

Nabízíme kompletně připravený materiál pro vaši mateřskou školu, který využijete pro pravidelnou práci s dětmi na týdenní bázi.

Chceme dítě naučit porozumět zadání, pracovat v kolektivu, rozvíjet zájem pomocí rozhovoru a otázek, vyvozovat důsledky, pracovat logicky a intuitivně na základě předchozích zkušeností.

Obsah podle RVP

Gradované logické úlohy

Pracovní listy s příběhem

Koncept je zaměřený na rozvoj logického myšlení, akomodaci oka, spolupráci dětí, abstraktní myšlení a hledání více možných řešení.

„Logika pro předškoláky“ je edukační materiál určený pro děti ve věku 5 až 6 let. V tomto věku jsou děti již schopné samostatné práce, mají schopnost se koncentrovat na delší dobu, ovládají techniky kroužkování a spojování, jsou obeznámeny s čísly a znají základy abecedy. Tento materiál je navržen tak, aby podporoval rozvoj logického myšlení a předškolních dovedností v prostředí dětského kolektivu.

Ukázková úloha

Jak byste společně s pětiletým dítětem řešili tento úkol? Děti ještě neumí čist a ani není cílem tohoto materiálu je to učit. 

Slova jsou pro ně abstraktní obrázky. Tuto úlohu vnímají takto: KLIKNI

Úlohu byste s dětmi pravděpodobně řešili tak, že byste jim ukázali, které slovo patří ke které barvě, nebo byste ukázali na slovo a řekli jeho význam. Děti by to pak samy spojily.

Náš přístup

U tohoto typu úloh dětem neukazujeme přímo řešení na papíře, ale využíváme faktu, že jsou pro ně slova abstraktními obrázky. Slova píšeme na tabuli nebo ukazujeme napsaná na jiném papíře a vysvětlujeme jejich význam. Navíc děti trénují akomodaci oka. Poté je na dětech, aby si toto slovo samy našly v předložených materiálech a správně ho spojily s odpovídající barvou.

Balíček Logika pro MŠ

V rámci balíčku Logika pro MŠ dostanete 30 pracovních listů pro každého žáka a příručku pro učitele se všemi potřebnými materiály.

Rozvoj logického myšlení u předškolních dětí

proč je logické myšlení důležité a jak ho v dětech rozvíjíme + podívejte se na praclisty