PROSTEJOV

Informacni_schuzky_prostejov

Informační schůzky

Oba termíny informačních schůzek pro rodiče předškoláčků  již proběhly.  Na talentových zkouškách jsme se potkali s velmi šikovnými předškoláčky a nebylo snadné mezi nimi vybrat. Přesto jsme první třídu již sestavili a moc se těšíme na další školní rok, až se s dětmi seznámíme blíže. Všem zájemcům děkujeme a doufáme, že váš budoucí prvňáček bude spokojený, ať už nastoupí kamkoliv.

Letos otevíráme 2. STUPEŇ! Pro zájemce pořádáme informační schůzky, a to 5. května 2021 v 17.00. A na co se můžete v našich třídách těšit? Na výuku cizích jazyků zpestřenou jazykovými pobyty, práci s moderními technologiemi i podnětné prostředí.

Kdy: 1. stupeň – třída je již sestavená
         2. stupeň – 5. května 2021 v 17.00

Kde: 2. stupeň – online: http://www.svetvzdelani.cz/meet

Pokud Vás zajímá víc, seznamte se s naším konceptem v sekci Pojetí výuky: https://svetvzdelani.cz/

Posted in informacni_schuzky_prostejov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informacni_schuzky_prostejov
Svět vzdělání - logo

blok – logo tridy

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Navrátilová

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Judita Farkašová

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Kopecká

Fotogalerie je na „rajčeti“ a je pro veřejnost zaheslovaná… 

4.A

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Zástěrová

5.A

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Studená

Výuka

Hodina angličtiny - půlená hodina s lektorkou angličtiny

Škola sídlí v klidném prostředí v západní části města na Sídlišti Svobody, hned naproti Kolářovým sadům. Je po rekonstrukci a moderně vybavená. Kolářovy sady prošly velkou přestavbou. Součástí je dětské hřiště, asfaltový ovál pro inline bruslení, kola a koloběžky, posilovna a spousta prostoru pro vycházky v přírodě, srdcem Kolářových sadů je Lidová hvězdárna Prostějov.

Základní škola nabízí studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku již s 35-letou tradicí.

Škola Je podporovaná trojnásobným Olympijským vítězem a držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem Železným a nese jeho jméno.

Má výborné studijní a sportovní výsledky se zaměřením nejen na atletiku a je zařazena do projektu MŠMT a Českého atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třidou jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.

Škola získala grant z Revolvingového fondu z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu „Školní zahrada s učebnou v přírodě“.

Po rekonstrukci má zahrada mnohem širší využití. V současné době tento prostor velice kvalitně slouží k výuce přírodovědných předmětů. Srdcem učebny jsou dřevěné stoly, lavice a dva zahradní altány, které chrání děti před sluncem.

V botanické zahrádce a jejím okolí mohou žáci pozorovat jehličnaté a listnaté stromy, keře, skalničky a byliny.

Významné druhy přírodnin jsou opatřeny popisnými jmenovkami. Děti ze školní družiny si zde hrají odpoledne na pískovišti nebo odpočívají po namáhavém dni na lavičkách v relaxační zóně.

Každoročně připravuje Školičku na zkoušku

Děti si vyzkouší sezení ve školáckých lavicích, cvičení v tělocvičně, plnění jednoduchých úkolů z českého jazyka a matematiky, zazpívají si a také vyrábějí. Probíhá ve čtyřech hodinových návštěvách, zakončena je pak třídní schůzkou pro rodiče nastávajících prvňáčků.

Škola má vlastní stravování

Škola má velkou, moderně zařízenou kuchyni, která zajišťuje stravu nejen pro žáky školy, ale i pro další školy a školky. Děti obědvají v prostorné a pěkně vybavené jídelně.

Školní družina

Družina je otevřena od 6.30 – 17.00 hod. V době od 13.30 – 15.00 hod. jsou děti většinou mimo budovu školy.e

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách, na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben – chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační…) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vzdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Naše akce

Hejného metoda – Posíláme to dál!

Vlastivědná exkurze

Ve 4. ročníku nám přibyl nový předmět s názvem Vlastivěda. I když dobře víme, že život se na předměty nerozlišuje, tak Vlastivědu jsme zahájili vlastenecky. Exkurze do Rudky u Kunštátu byla úchvatná. Jeskyně Blanických rytířů plná monumentálních soch Stanislava Rolínka nám brala dech. Také jsme se dozvěděli, kdo je vrápenec malý, vylezli na Burianovu rozhlednu a prošli smyslovou zahradu. Doporučujeme všem.

 
Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Hejného metoda – Posíláme to dál!

Hejného metoda - Posíláme to dál!

4.C – Zamilovali jsme si metodu Hejného v matematice a síříme myšlenku do prvních tříd, které se učí běžnou metodou. Připravili jsme pro ně prostředí „park“ jako výlet do Zoo. Děti i paní učitelky byly nadšené a my máme radost z toho, že jsme byli schopni zorganizovat bezva den pro ostatní kamarády. 

 
Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Děto poděkovaly prostějovským zdravotníkům

Děti poděkovaly za péči a starostlivost prostějovským zdravotníkům. Podívejte se, co všechno si pro ně připravily

Na začátku tohoto jedinečného projektu stála pouhá myšlenka. Myšlenka známá, a přesto tak opomíjená. Filozofie sestry Cyril Mooney: „Promysli, naplánuj a konej!“ Někdy totiž stačí opravdu málo, abychom udělali svět zase o trošku hezčí.
A našim třeťáčkům z Prostějova se tohle krásné heslo podařilo naplnit. Vykouzlili úsměv na tvářích celé řade zdravotníků v prostějovské nemocnici. Děti ve spolupráci se svými kamarády z 5.C pekly, vařily, zdobily, stříhaly, psaly, malovaly… a hlavně myslely na druhé. Celý týden děti vymýšlely a vytvářely různá překvapení pro „anděly bez křídel“. Chtěly tak dát hold těm, kteří se v této nelehké době starají o naše zdraví a naše životy. Projekt s názvem „Kdo je silný“ donutil děti, aby se zamyslely nad silou jedince a silou pozitivního myšlení a aby si uvědomily, jak důležité je si pomáhat. Žáčci plnili pracovní listy a povídali si o dobrých skutcích a o tom, co všechno dokáže lidská laskavost a dobrota.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Lidské tělo ze všech stran

Lidské tělo ze všech stran

Jak funguje naše tělo a co je pro jeho chod důležité? Že nevíte? Naši prostějovští druháčci by o tom mohli vyprávět! Celodenní projekt „Naše tělo a správná výživa“ je totiž dokonale uvedl do světa našeho organismu. Děti v několikačlenných týmech vytvořily modely, ze kterých až oči přecházely. Informace čerpaly většinou z encyklopedií, které si přinesly z domu. Týmová spolupráce šla našim žáčkům jako po másle a radost z dobře vykonané práce byla odměnou za celodenní tvoření.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Angličtina 1. třída Prostějov

Angličtina s radostí

Naši prostějovští prvňáčci se učí velmi rychle. S rodilým mluvčím zažijí v hodinách angličtiny spoustu legrace. Takový anglický vláček, který jede poznávací okruh třídou, je prostě originální! Podívejte se, jak si naši žáčci hravě poradí s anglickou konverzací. Už po půl roce.
Pozn. Omlouváme se za kvalitu nahraných videí, slouží pouze pro ukázku a jsou nahrána lektorem přímo „v akci“, mobilním telefonem. Děkujeme za pochopení.
(Klikněte dvojklikem na obrázky dole)

 

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

V Prostějově se už nadělovalo

V Prostějově se už nadělovalo

Naši prostějovští třeťáčci si užili školní Vánoce se svými kamarády. Pod krásně nazdobeným stromečkem našli i úžasnou nadílku: knihu „Staré pověsti české pro školáky“. Děti byly z dárečků nadšené a ihned se vrhly do čtení. Některé z nich knihu přečetly jedním dechem. Vědomosti, které z ní zábavnou formou získaly, určitě využijí například ve vlastivědě. Ježíšek tak žáčkům nadělil hezký praktický dárek.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Vánoce prvňáci Prostějov

Prvňáčci z Prostějova si předvánoční čas maximálně užili

V první třídě se vánoční svátky slavily ve velkém! Děti zdobily, strojily, rozbalovaly dárečky, vytvářely krásná osobní přání, kouzelně vyzdobily třídu a u toho všeho stihly ještě počítat. Palec nahoru!

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Prezentace v angličtině? No problem

Prezentace v angličtině? No problem

Naši páťáci z Prostějova si na vlastní pěst připravili přehlídku dopravních prostředků – a celou v angličtině! Před svými spolužáky každý z nich představil svůj oblíbený autobus, auto, motorku, loď, letadlo apod. Kamarádi se však nedozvěděli jen obecné informace, ale seznámili se například i s historií či oblíbenou značkou dopravního prostředku. Žáci si celý projekt připravili úplně sami. Jak vidíte, každý prezentaci pojal po svém. Někdo se očima opíral o text, který zpracoval na základě encyklopedií, knih a internetu, jiný se rozpovídal a k ruce mu byl model, který vlastními slovy popisoval. Angličtina šla našim páťákům jako po másle! Prezentaci zvládli na výbornou a náš lektor se tetelil blahem. Na konci hodiny všechny odvážné žáky hlasitě pochválil a upřímně jim zatleskal.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Vždy je správná doba na to být laskavý

Vždy je správná doba na to být laskavý

Pátek 13. nám nepřinel jen „smolný“ pátek, ale přesně v tento den jsme oslavili jeden z nejmilejších svátků, Světový den laskavosti. Naši prostějovští třeťáčci rozdávali nejen laskavost, ale i radost. Společnými silami dali dohromady praktické dárky pro pejsky v útulku v Čechách pod Kosířem. To bylo radosti! A protože dobrých skutků není nikdy dost, spojili se svými kamarády z 5. tříd a poslali babičkám a dědečkům do domova seniorů překrásné dopisy. Berme si z těchto činů příklad a buďme k sobě navzájem laskaví. Třeba každý den…

Dopisy seniorům
Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Hravý podzim ve škole

Hravý podzim ve škole

Podzim u našich prostějovských prvňáčků proběhl hravě. Děti vyrazily před školu, kde skládaly písmenka a tvořily z nich slova. To bylo legrace! A jakou naši žáčci vytvořili výzdobu! Krmítka pro ptáčky jako malovaná a práce s přírodninami šla našim prvňáčkům hezky od ruky. Z kaštanů se totiž skvěle tvoří písmenka!

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Angličtina v rukou žáků

Angličtina v rukou žáků

Angličtina s naším rodilým mluvčím je opravdu velká zábava! A naši prostějovští páťáci jsou stejného názoru. Klasická hodina v lavicích? Ani náhodou! Před tabulí se neustále střídají děti, lektor se začlěňuje přirozeně do kolektivu a dává jim prostor vyjádřit se v cizím jazyce. Žáci se nebiflují, učí se formou kamarádských rozhovorů, bez tlaku, přirozeně. Během jediné hodiny si naši páťáci popovídali o svých koníčcích, vyluštili křížovku, rozpovídali se o jednotlivých světadílech a hodně se u toho nasmáli. Na konci páté třídy se naši žáci bez problému domluví v běžné komunikaci, takže na dovolené už to můžete nechat jen na nich.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Zápis trochu jinak

Zápis trochu jinak

V rámci prvouky se naši prostějovští třeťáčci pustili do tématu „živá a neživá příroda“. Aby se s tématem co nejvíce seznámili, vyrazili na čerstvý vzduch. Děti tak na svém putování zjišťovaly, kde co roste, vyhledávaly různé objekty, třídily své poznatky a po návratu do školy je zpracovaly do leporela a mapy. K zaznamenávání totiž nemusí sloužit jen zápis v sešitě!

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Trička plná fantazie? Stačí Savo!

Trička plná fantazie? Stačí Savo

Savo vyčistí i tu nejzašlejší špínu. Ale co takhle zkusit použít tento čistící prostředek k tomu, abychom vytvořili něco barevného a krásného? Věděli jste, že se Savem se dají dělat zázraky i mimo uklízecí plochu? Jen se podívejte!

Naši čtvrťáci se do tzv. savování pustili opravdu s vervou. Tato originální metoda zdobení textilu totiž nenechá nikoho chladným. Postup je velmi jednoduchý: odbarvování textilu pomocí známého dezinfekčního čistidla. Barvy pak vytvoříte pomocí fixů na textil. Děti si tak během několik desítek minut vytvořily svoje vlastní naprosto originální trička. Krásná, nemyslíte?

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Cesta do pravěku

Cesta do pravěku

Začátkem září se naši čtvrťáci vydali do hlubin minulosti. Rekreační středisko Dopravák nedaleko Buchlovic se na několik dní stalo centrem pravěku. A naši žáčci byli přímo u toho! Děti se na pět dní staly plnohodnotnými pravěkými lidmi. Rozdělily se do skupin, vymyslely vlastní pokřik a vrátily se zpět v čase. Vytvářely jeskynní malby, vyráběly pasti na pravěká zvířata, tancovaly šamanské tance a plnily různé úkoly, za které dostávaly tehdejší platidlo. Vrcholem akce byl lov zvěře a noční stopování tzv. kromaňonky, kdy děti musely dokonce vyluštit vzkaz na kůži. Pět dní plných dobrodružství bylo naprosto bezmráčkových a naši pravěcí lidé si akci opravdu moc užili. Pod kůži se jim tak vryly informace týkající se doby, kdy se naše společnost teprve utvářela.

 

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Zvládli jsme to!

Zvládli jsme to!

Naši třeťáčci zvládli období roušek úplně bez problému. V rámci výuky se seznámili s nastálou situací a pilně  dodržovali veškerá opatření. S úspěchem to všichni dotáhli až k vysvědčení a poslední školní den si náramně užili.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Seznámení prvňáčků

Seznámení prvňáčků na Dr. Horáka

Začátek školního roku není pro prvňáčky zrovna jednoduchý. Noví kamarádi, nové prostředí, nový režim… Proto je velmi důležitý pozitivní a hravý přístup. V naší prostějovské škole se toho zhostili opravdu na jedničku! Na děti čekaly sportovní hry, soutěže, odměny, na rodiče seznámení u ohýnku. Krásné odpoledne přineslo své ovoce a děti jsou ve třídě jedna velká parta.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Doba koronavirová – 2. díl

Seriál "Doba koronavirová" - 2. díl - Rozhovor s Mgr. Lenkou Kopeckou

1. Jak jste jednala 11. března při uzavření škol?

Tu situaci si pamatuji živě. Prakticky ze dne na den jsem sbalila potřebné věci a zamknula dveře třídy. Bylo to velmi zvláštní. Děti neměly radost z toho, že nemohou jít do školy. Všichni měli spoustu otázek. Jsme zvyklí ve třídě o všem mluvit, takže jsme hodně diskutovali a vše proběhlo v klidu.

 2. Jak těžké bylo přejít z klasické výuky na ONLINE výuku? Jaké nástroje používáte?

Bylo to těžké. Hledání nástrojů, koordinace časů, domluva s rodiči na zpětné vazbě. Naštěstí jsme k online výuce všichni přistoupili zodpovědně, nic jsme nepřeháněli a vzájemně jsme si vyšli vstříc. Každý využíval, co mu bylo nejbližší. Email, WhatsApp, sms, Messenger…online výuka probíhala na google meet, tímto děkuji Světu vzdělání za okamžité zřízení účtu a zprovoznění online třídy, velice mi to pomohlo.

 3. Jak to zvládly děti?

Děti celou tuhle situaci zvládly skvěle, někdy mi připadá, že jsou chameleoni (tak úžasně přizpůsobiví). Od první třídy jsou vedeni k samostatnosti a to se teď hodně vyplatilo. A práce s technikou je pro ně „brnkačka“.

4. Jak to podle vás zvládli rodiče?

Na rodiče svých dětí jsem obzvlášť pyšná, jsme bezva parta, a i když tohle období bylo pro nás všechny těžké, všichni byli trpěliví, vstřícní, chápaví a komunikovali. Nikdo „netlačil na pilu“, věříme si a tahle situace naši důvěru prověřila a potvrdila.

5. Co všechno se dá podle Vás učit na dálku?

Zvládnout se dá všechno… i distanční forma vzdělávání, ale na dálku to není ono. Ten kontakt je nenahraditelný. Všechno má své klady a zápory.

6. Jaké tedy vidíte klady a zápory tohoto období?

Zúročila se samostatnost, kterou učím děti od první třídy, a rodiče to mohli vidět v praxi. Najednou jsme si byli všichni vzácní a těšili jsme se na sebe víc, než kdy dřív. Mohla jsem si potvrdit, že ani známkování není důležité a děti skvěle pracují, že ne všechno, co je psáno v plánech se musí odučit. Chyběl mi osobní kontakt a taková ta naše třídní „intimita“.

7. Jak děti komunikovaly mezi sebou?

Děti komunikovaly, i rodiče mezi sebou, často mi říkali na online výuce, že si volají, píší, dokonce si v rámci jednoho dobrovolného domácího úkolu zasílaly i pohlednice. Někdy si radily si s učivem, jsou zvyklí spolupracovat.

8. Myslíte, že děti by měly jít v této situaci do školy? Nebo preferujete dobrovolnou docházku?

Co si myslím? Myslím si, že dobrovolná docházka není problém, spíš bych to neomezovala počtem. Neumíte si představit, jak je těžké vybírat nebo losovat z 22 dětí 15. Tohle se mi nelíbí, ale dobrovolnost je na místě.

9. Myslíte si, že mimořádný stav bude mít nějaký pozitivní dopad na české školství? Posílí ho nebo naopak oslabí?

Stále doufám, že bude mít pozitivní dopad. Věřím, že se konečně někdo zamyslí nad známkováním a důležitostí učiva ve smyslu kvalita poměr kvantita.

10. Jakou předpovídáte budoucnost? Budou moci žáci v září normálně usednout do lavic? Myslíte, že žáci nebudou mít v učivu nedostatky?

Nedostatky…kdo z nás nemá nedostatky? Já nedostatky a chyby ve výuce a v životě vítám, díky nim se můžeme posouvat, zlepšovat a kvalitně se učit. Moc bych si přála, abychom se už všichni společně mohli vrátit do tříd a fungovat skupinově, bez obav, roušek a měření teplot. Jsem optimista, věřím, že to bude brzy.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Návrat do škol

Návrat do školy

Pondělí 25. května byl den, kdy se opět naplnily školní třídy. Do školních lavic zase usedli žáčci, většinou z 1. stupně. Naši prostějovští druháčci se do školy moc těšili. A i když se jich ve třídě sešlo jen 10, měli ze shledání velikou radost. Dezinfekce na ně čekala u vchodu do školy i při vstupu do třídy. Zpočátku je paní učitelka poučila o hygienických pravidlech, pak následovalo hezké popovídání a po chvíli se žáčci pustili i do výuky. A to byste nevěřili, jak rádi!

Apropo: Psalo se o tom i v novinách.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Dárek jako vyjádření díku

Dárek jako vyjádření díku

Naši prostějovští prvňáčci sklízejí samou chválu. Nejen, že během karanténu pilně pracovali, ale pravidelně se scházeli při online výuce, kde skvěle spolupracovali. Velký dík patří především rodičům, kteří žáčky po celou dobu podporovali a zajistili jim technické zázemí. A protože spolupráce rodičů byla na jedničku, dostali jako poděkování krásnou placku. Děkujeme za práci malým i velkým, vážíme si jakékoliv podpory z vaší strany. Teď už se část žáků může věnovat klasické výuce opět ve školních lavicích, někteří přes GoogleMeet.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Čarodějky školou povinné

Čarodějky školou povinné

Pálení čarodějnic oslavili naši žáčci ve velkém stylu. Přišly nám krásné fotografie plné děsivých i roztomilých čarodějek i čarodějů, kteří se proletěli na koštěti, uvařili lektvar a vykouzlili nám tím úsměv na rtech. Čarodějný rej se podařil i v online prostředí, i když bychom mnohem raději potkali takovéto čaroděje naživo.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Učení doma nás baví

Učení doma nás baví

Naši druháčci si „domoškolu“ užívají, i když už se jim po jejich paní učitelce dost stýská. Poslali nám krásný vzkaz: „Nás nic nezaství a jedeme dál! Rodiče mají plno práce, tak pomáháme v domácnosti a snažíme si udělat krásný pobyt s rodinou. Malujeme kamínky!“ Samostatnost, kreativita a propojení předmětů – zvládají to opravdu na jedničku!

 
Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Rozumět penězům je zábava

Rozumět penězům je zábava

Finanční gramotnost je důležitou součástí běžného života. Kdo umí zacházet s penězi, vyhne se spoustě problémům. Proto využíváme všechny akce, kde můžeme dětem běžný „dospělácký“ život přiblížit. Jedné takové akce se zůčastnili i naši prostějovští druháčci. Abeceda peněz, kterou organizuje Česká spořitelna, měla u žáků velký úspěch. Děti nejprve ve dvojicích vyrazily „do práce“, vydělaly si peníze, sestavovaly rozpočet a jejich úkolem bylo řešit výdaje, příjmy a šetřit. Na závěr se peníze na hrani proměnily v opravdové a měly se rozhodnout, zda budou šetřit do darovaneho prasátka nebo si koupí něco na památku.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Prozkoumávání vesmíru

Prozkoumávání vesmíru

Naši páťáci vyrazili do brněnského planetária na program Cesta Sluneční soustavou 2D, čímž završili svůj měsíční projekt s tématem vesmír. Virtuálně se podívali na Měsíc a některé další planety sluneční soustavy, prohlédli si souhvězdí noční oblohy a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací.  Plni nových zážitků se pak vydali na dobrodružnou cestu vlakem a MHD, kterou si náramně užili. 
Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Návrat do prvohor

Návrat do prvohor

Naší prostějovští páťáci se zúčastnili přírodovědného programu Kamínek. Seznámili se tam nejen s geologickými obdobími planety Země, ale na vlastní kůži si osahali zkamenělé přírodniny z prvohor, vyzkoušeli si hmatovou paměť a zopakovali si minerály i horniny. Na závěr si pořádně protáhli tělo při pohybové hře na zahradě ekocentra. Žáci byli nadšení, plní nových vědomostí a ještě příjemně unavení.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

Děti rozdávaly radost seniorům

Děti rozdávaly radost seniorům

„Laskavost plodí laskavost“. I tohle heslo je pro nás důležité, proto se snažíme do podobných projektů zapojit i naše žáky. 13. listopadu se slaví právě laskavost. A naši prostějovští druháčci ji oslavili spolu se seniory, kteří žijí v domově důchodců v Prostějově. Svým vystoupením, které zahrnovalo zpěv, divadelní scénky i tanec, dojali nejednoho dědečka a babičku. Senioři se zasmáli, pobavili a někteří se dokonce dojetím rozplakali. Setkání to bylo plné emocí a prožitků, na které ani jedna strana jen tak nezapomene. Na závěr naši žáčci obdarovali každého v sále drobností, kterou sami vytvořili. Prasátko tak má seniorům přinést spoustu radosti a štěstí.  Děti se do projektu s názvem „Jsem laskavec“, kterou pořádá nadace Karla Janečka, zapojily již podruhé. Na vystoupení se pečlivě připravovaly. Samy se dokonce podílely na výrobě kulis a kostýmů, které byly opravdu na vysoké úrovni. Díky těmto projektům můžeme dělat svět lepší. Vždyť „pohlazení, úsměv a dobré slovo přece nic nestojí“ (slova třídní učitelky našich druháčků Lenky Kopecké).

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

191101_PV_logicka_olympiada

V Logické olympiádě se utkal rekordní počet soutěžících

V pátek 1. listopadu se v centru Prostějova uskutečnil již 12. ročník Logické olympiády. V krajském kole se utkalo přes 150 mladých řešitelů logických úloh. Po České republice proběhlo celkem 14 krajských kol, ze kterých vzešli ti nejlepší. Právě ti budou pokračovat do velkého finále, které se odehraje 25. listopadu v Praze. Krajského kola v Prostějově se zúčastnili i naši žáci ze čtvrté a páté třídy ZŠ Železného. A byli úspěšní! Matěj Nejezchleba získal 5. místo v kategorii pro 1. stupeň základních škol. Ocenění výhercům předával sám primátor města Prostějova Mgr. František Jura. Všem účastníkům gratulujeme ke krásným výkonům a vítězům přejeme hodně štěstí v souboji o první příčky.

Posted in blog, prostejov | Leave a comment

PV_carodejky

Čarodějky

Děti z 2.A vytvářely ve skupinách obrovské plakáty čarovných zemí a hradů, kterým na závěr daly i své názvy.V rámci ČJ do plakátu lepily lístečky s pojmenováním podstatných jmen, které se v jejich plakátech vyskytovaly a v rámci čtení se podílely na vytvoření kouzelnických zaklínadel, která si vzájemně odprezentovaly a nalepily do plakátu.

Svět vzdělání - blog
Posted in blog_archiv, prostejov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PV_carodejky

PV_etika

Svět vzdělání - blog

Výuka etiky

Vzdělání je pro naši budoucnost velmi důležité. Díky němu se stáváme úspěšnými a mnoho věcí můžeme změnit k lepšímu. Co však z člověka dělá ČLOVĚKA, je i slušné chování. V našem programu se děti učí i etiketu. Jeden takový mini projektový den s etiketa proběhl v pátek ve třídě 3.A a 4.A na ZŠ Železného v Prostějově. Za dětmi přijela lektorka Kateřina Kloudová, která děti učila pravidlům slušného chování pomocí scének. Děti se zapojovaly a tím je výuka nejen bavila, ale odnesly si z ní i cenné informace.

Posted in blog_archiv, prostejov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PV_etika

Akce v uplynulých letech

Akce třídy 2016 ve školním roce 2016/2017

14.9.2016 – Knihovna

19.9.2016 – Focení

22.9.2016 – Jablíčkový den

7.10.2016 – Šmoulíkov 

12.10.2016 – Knihovna 

14.10.2016 – Jablíčkový den – projekt s návštěvou sadu

 18.10.2016 – MARBO – koncert

 2.11.2016 – Den otevřených dveří 8 – 10 hod.

2.11.2016 – Sběr starého papíru

9.11.2016 – Divadlo

 16.11.2016 – Jak pejsek a kočička pekli dort – projektový den

 18.11.2016 – Ředitelské volno

 23.11.2016 – Strojení Vánočního stromečku na náměstí

5.12.2016 – Čertovský den – projekt

 14.12.2016 – Vánoční tradice a zpívání – Museum

 14.12.2016 – Knihovna

 20.12.2016 – Vánoční zpívání s pěveckým kroužkem

21.12.2016 – Hledá se Dory – kino

 21.12.2016 – Vánoční odpoledne s rodiči

 23.12.2016 – 2.1.2017 – Vánoční prázdniny

 3.1.2017 – Nástup do školy

 24..1.2017 – Beseda s městskou policií

 26.1.2017 – Projekt SKŘÍTCI

 27.1.2017 – Projekt SKŘÍTCI

 1.2.2017 – Beseda s městskou policií

 3.2.2017 – Pololetní prázdniny

 8.2.2017 – Školní kolo recitační soutěže

 8.2.2017 – Knihovna

 15.2.2017 – Bruslení

 1.3.2017 – Bruslení

 2.3. 2017 – Karneval ve školní družině

 3.3. 2017 – Focení dětí

6.3.2017 – 10.3.2017 – Jarní prázdniny

16.3.2017 – Návštěva MŠ v naší třídě

23.3. 2017 – Divadlo – Pohádky ovčí babičky

31.3. 2017 – Kino – Doba ledová

5.4.2017 – Den mrkve – projekt

6.4.2017 – Velikonoční výzdoba – stromeek na náměstí T.G.M.

10.4.2017 – Třídní schůzky

12.4.2017 – Knihovna

12.4.2017 – Velikonoční jarmark

13.4. – 17.4.2017 – Velikonoce

22.4.2017 – 5.5.2017 – Lidské tělo – projekt

4.5.2017 – Děti dětem koncert

5.5.2017 – Štafeta přátelství

9.5.2017 – 12.5.2017 – Škola v přírodě

1.6.2017 – Den dětí – Stáj Lhota u Konice

7.6.2017 – Testování AJ

14.6.2017 – Výlet Velký Kosíř, Čechy pod Kosířem – muzeum kočárů

20.6.2017 – Čokoládová tretra

Akce třídy XY

14.9.2016 – Knihovna

19.9.2016 – Focení

22.9.2016 – Jablíčkový den

7.10.2016 – Šmoulíkov 

12.10.2016 – Knihovna 

14.10.2016 – Jablíčkový den – projekt s návštěvou sadu

 18.10.2016 – MARBO – koncert

 2.11.2016 – Den otevřených dveří 8 – 10 hod.

2.11.2016 – Sběr starého papíru

9.11.2016 – Divadlo

 16.11.2016 – Jak pejsek a kočička pekli dort – projektový den

 18.11.2016 – Ředitelské volno

 23.11.2016 – Strojení Vánočního stromečku na náměstí

5.12.2016 – Čertovský den – projekt

 14.12.2016 – Vánoční tradice a zpívání – Museum

 14.12.2016 – Knihovna

 20.12.2016 – Vánoční zpívání s pěveckým kroužkem

21.12.2016 – Hledá se Dory – kino

 21.12.2016 – Vánoční odpoledne s rodiči

 23.12.2016 – 2.1.2017 – Vánoční prázdniny

 3.1.2017 – Nástup do školy

 24..1.2017 – Beseda s městskou policií

 26.1.2017 – Projekt SKŘÍTCI

 27.1.2017 – Projekt SKŘÍTCI

 1.2.2017 – Beseda s městskou policií

 3.2.2017 – Pololetní prázdniny

 8.2.2017 – Školní kolo recitační soutěže

 8.2.2017 – Knihovna

 15.2.2017 – Bruslení

 1.3.2017 – Bruslení

 2.3. 2017 – Karneval ve školní družině

 3.3. 2017 – Focení dětí

6.3.2017 – 10.3.2017 – Jarní prázdniny

16.3.2017 – Návštěva MŠ v naší třídě

23.3. 2017 – Divadlo – Pohádky ovčí babičky

31.3. 2017 – Kino – Doba ledová

5.4.2017 – Den mrkve – projekt

6.4.2017 – Velikonoční výzdoba – stromeek na náměstí T.G.M.

10.4.2017 – Třídní schůzky

12.4.2017 – Knihovna

12.4.2017 – Velikonoční jarmark

13.4. – 17.4.2017 – Velikonoce

22.4.2017 – 5.5.2017 – Lidské tělo – projekt

4.5.2017 – Děti dětem koncert

5.5.2017 – Štafeta přátelství

9.5.2017 – 12.5.2017 – Škola v přírodě

1.6.2017 – Den dětí – Stáj Lhota u Konice

7.6.2017 – Testování AJ

14.6.2017 – Výlet Velký Kosíř, Čechy pod Kosířem – muzeum kočárů

20.6.2017 – Čokoládová tretra

Kontakty

Třída Prostějov, z. s.

Sídliště Svobody 3578/79
Prostějov 796 01

IČO: 01297457

bankovní spojení:
2500353055 / 2010

+420 739 992 212