Vzdělávací šifry

Vzdělávací šifry

Pravidelné tipy, nápady a ukázky šifer pro využití ve vzdělávání.

Rádi bychom přiblížili svět amatérského šifrování učitelům, rodičům i dětem. Chceme Vám ukázat, jak je možné připravit různá témata do šifer a jak se sami naučit šifry tvořit. Každý týden Vám nabídneme jednu šifru s jedním předmětem. Můžete ovšem stejný princip přetvořit do mnoha jiných předmětů. Svá řešení nám můžete posílat a na konci měsíce úspěšné řešitele odměníme.

Poslední šifry od Světa vzdělání

2022-32 Biologie
2022-31 Čeština
2022-30 Zeměpis
2022-29 Biologie

Soutěž se vzdělávacími šiframi

Za vyřešení 2 šifer v daném měsící jste automaticky zařazení do slosování. 

Za každou další vyřešenou šifru získáváte další los do soutěže.

Pokud nasdílíte danou šifru na sociálních sítích, získáváte další los do soutěže (max. 1 krát za měsíc).

Co můžete s našimi materiály dělat?

Dílo smíte:

  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla

Za těchto podmínek

  • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.
  • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.