Vzdělávací šifry

Pravidelné tipy, nápady a ukázky šifer pro využití ve vzdělávání.

Rádi bychom přiblížili svět amatérského šifrování učitelům, rodičům i dětem. Chceme Vám ukázat, jak je možné připravit různá témata do šifer a jak se sami naučit šifry tvořit. Každý týden Vám nabídneme jednu šifru s jedním předmětem. Můžete ovšem stejný princip přetvořit do mnoha jiných předmětů.

Poslední šifry od Světa vzdělání

41 Biologie
40 Zeměpis
39 Hudební výchova
38 Angličtina

Jak pracovat se vzdělávacími šiframi

Soutěž se vzdělávacími šiframi

Za vyřešení 2 šifer v daném měsící jste automaticky zařazení do slosování. 

Za každou další vyřešenou šifru získáváte další los do soutěže.

Pokud nasdílíte danou šifru na sociálních sítích, získáváte další los do soutěže (max. 1 krát za měsíc).

Co můžete s našimi materiály dělat?

Dílo smíte:

  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla

Za těchto podmínek

  • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.
  • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.