Rodiče počítali o sto šest

Rodiče počítali o sto šest, a s úsměvem

Hejného metoda výuky matematiky může být pro hodně lidí španělskou vesnicí. Proto pořádáme pro rodiče našich žáčků tzv. Kavárny, kde se posluchačům vysvětlí koncept Hejného metody. Jedna z takových kaváren se uskutečnila i v Březové. Ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein rodiče zasvětil do tajů této nestandardní metody. Všichni účastníci se tak seznámili s klíčovými principy a s praktickými příklady řešení některých základních úloh (prosté krokování, cesta autobusem či zvířatka Dědy Lesoně).  Rodiče se do počítání ochotně zapojili a dokonce si celou Kavárnu užili: projevili nevídanou hravost a ve třídě vytvořili úžasnou atmosféru.