My se doma nenudíme

My se doma nenudíme

V době domácí výuky nezahálí ani naši čtvrťáci. Ti se pustili do logicko-matematické soutěže, kde řeší úlohy rodiny Veselých a obyvatel městečka Číselkov. Žáci vytváří i vlastní společenské hry pro své spolužáky, které jsou inspirované probraným učivem. Děti neustále něco vyrábí, pečou, vaří. Hravou formou si opakují vlastivědu i přírodovědu. Nyní například tvoří prezentaci o Karlu IV., kterou budou prezentovat ve škole. Na lelkování totiž není čas ani nálada.