Třídíme si myšlenky a třídíme paměť

Třídíme si myšlenky a cvičíme paměť

V našich třídách klademe důraz nejen na vzdělání jako takové, ale i na dobře fungující mezilidské vztahy. K tomu nám slouží předmět Osobnostní rozvoj, kde se děti hravou formou učí vzájemnému respektu, zvládání vlastních emocí, ale i různé techniky učení a trénink paměti.

V době, kdy děti trávily svůj čas domácí výukou, jsme založily tzv. Claasroom Osobnostní rozvoj, díky kterému naši žáčci pracovali pilně dál. Děti tvořily různé myšlenkové mapy, vyzkoušely si práci s pojmovou mapou, kreslily mapy obrázkové. Průběžně trénovaly svoji paměť, a to proto, aby si zvládly nakoupit bez nákupního seznamu nebo se jim lépe pamatovala cizojazyčná slovíčka. Jako odpočinkovou aktivitu jsme jim připravili „Vision board“ (tedy „nástěnku vizí“). Na ní děti vytvořily koláž obrázků, fotografií, snů, díky kterým může každý určit vlastní cíle. Díky Vision board je pak jednodušší těchto cílů dosáhnout. Vznikly krásné práce, plné inspirace a úžasných podnětů.