Podzim v Březové

Podzim v Březové

Také už cítíte vůně podzimu? S létem se rozloučili i naši žáčci ze smíšené třídy z Březové nad Svitavou a vyzdobili třídu překrásnými stromy, které vytvořili z přírodních materiálů. Letos se v této třídě sešlo celkem 17 žáčků, z toho šest druháků, pět čtvrťáků a šest páťáků. A společná práce jim jde hezky od ruky! Spolupráce mezi různě starými žáky má své výhody. Mladší děti se učí od starších a starší získávají prosociální zkušenosti s dětmi mladšími. Děti jsou přirozeně vedeny ke vzájemné pomoci. A v Březové to funguje skvěle!