Dobrá káva v Břeclavi

Dobrá káva v Břeclavi

Postupně organizujeme tzv. Kavárny pro rodiče našich prvňáčků. Jednu takovou jsme uspořádali i v Břeclavi. Rodiče se tak seznámili nejen s námi, ale i s hodinou matematiky, kde jim byla představena Hejného metoda. Účastníci si vypočítali pár příkladů, vyzkoušeli na vlastní kůži, jak se při těchto hodinách cítí žáčci, a upřímně se u toho pobavili. Děkujeme za příjemné pozdní odpoledne!