Prezentace v angličtině? No problem

Prezentace v angličtině? No problem

Naši páťáci z Prostějova si na vlastní pěst připravili přehlídku dopravních prostředků – a celou v angličtině! Před svými spolužáky každý z nich představil svůj oblíbený autobus, auto, motorku, loď, letadlo apod. Kamarádi se však nedozvěděli jen obecné informace, ale seznámili se například i s historií či oblíbenou značkou dopravního prostředku. Žáci si celý projekt připravili úplně sami. Jak vidíte, každý prezentaci pojal po svém. Někdo se očima opíral o text, který zpracoval na základě encyklopedií, knih a internetu, jiný se rozpovídal a k ruce mu byl model, který vlastními slovy popisoval. Angličtina šla našim páťákům jako po másle! Prezentaci zvládli na výbornou a náš lektor se tetelil blahem. Na konci hodiny všechny odvážné žáky hlasitě pochválil a upřímně jim zatleskal.