Tajemný Mikuláš v Olomouci

Tajemný Mikuláš v Olomouci

Mikuláš, čert i anděl zavítali také k našim prvňáčkům do Olomouce. Třída už tak byla plná malých andílků, čertíků, které doprovázel malý Mikuláš. Všechno to začalo řinčením řetězů za dveřmi… Děti s napětím čekaly, co se bude dít. Za dveřmi však našly jen dopis, ve kterém stálo, že si čert zapomněl roušku, a proto nemohli dovnitř do třídy. To je ale pako! Přesto děti ve třídě přednesly básničku, a to tak nahlas, aby ji Mikuláš slyšel kdekoliv. A děti? Ty získaly za svůj skvělý výkon sladkou odměnu.