Bojíte se přijímaček na gymnázia? S námi nemusíte!

Bojíte se přijímaček na gymnázia? S námi nemusíte!

Letos se nám podařilo otevřít 4 termíny online kurzu „Přípravy na osmiletá gymnázia“. Žáci pátých ročníků z celé republiky se potkávají jednou týdně online přímo ze svých pokojíčků. Hodinu a půl se pilně věnují matematice a češtině. Díky malému počtu dětí ve skupině mají naše lektorky možnost individuálnějšího přístupu. Každý z žáčků se tak nejvíce zaměřuje na téma, které není zrovna jeho silnou stránkou. Lektorky pilují se svými studenty „na dálku“ nedokonalosti a postupně se s nimi dopracovávají k tomu, že všechny úlohy mají své řešení. Materiály dostávají děti přes Classroom, kde si mohou nanečisto vyzkoušet i testy podobné přijímacímu řízení na gymnázia. Nic je potom nemůže zaskočit. A musíme uznat, že všichni naši žáci „na dálku“ jsou opravdu šikovní. Odvádí velký kuse práce. Klobouk dolů.
Ilustrační fotografie