Objem v 1. třídě? Pro naše pardubické prvňáčky maličkost

Objem v 1. třídě? Pro naše pardubické prvňáčky maličkost

V našich třídách je matematika zábava! V Pardubicích se naši prvňáci vrhli na pokusy s vodou. Z domu si přinesli různě velké nádoby a odhadovali a porovnávali, která z nádob je objemově nejmenší a která největší. A dětem to šlo jako po másle! Pokus tímto ovšem nekončil. Žáčci poté odhadovali, kolik hrnečků se vejde do PET lahve. Při hádání si děti užily spoustu legrace a hravě se tak seznámily s pojmem „objem“ a vyzkoušely si jeho měření.