Práce našich žáků zdobí město

Práce našich žáků zdobí město

Pardubice – město perníku a koní. V rámci projektu Evropské město koní 2020 byla vyhlášena i výtvarná soutěž, do které se aktivně zapojili naši pardubičtí čtvrťáci. Vznikla překrásná díla hodna obdivu. Jedna z našich žaček se dokonce dostala až na stupně vítězů! Kristýnka B. se umístila na krásném 3. místě v kategorii 1. stupeň ZŠ a my ji tímto upřímně gratulujeme! Všichni účastníci získali krásné upomínkové předměty a laskominy s motivy koní. Nejpovedenější výkresy pak zdobí výlohu turistického informačního centra.