Abaku ve škole

Abaku ve škole

V našich třídách je matematika vyučovaná Hejného metodou. Tato metoda má mnoho pozitiv, jediné co bylo mírně oprávněně kritizováno je nedostatek drilu aritmetických schopností. V Hejného metodě mají děti přemýšlet, profesor Hejný nepovažuje za smysluplné počítat sloupečky příkladů 1+3=, 2-5=, 8-3=, 5*6=, 36/9= atd. Tyto „sloupečky“ většinu děti nebaví a vpodstatě ani nerozvíjí, ovšem upevní aritmetické schopnosti. Proto také bylo jako jedno z prostředí Hejného metody zařazeno Abaku.

Abaku je ojedinělá metoda, jak aritmetické schopnosti rozvíjet formou hry. Hlavní výhodou je, že dítě nepočítá příklady, které učitelka zadá, ale příklady, které si samo vymyslí. Každé dítě se rozvíjí dle svých možností a svým tempem.

Abaku je vpodstatě variací na scrabble. Stejně jako se dítě učí ze znaků písmenkové abecedy skládat a variovat slova, tak se v Abaku totéž učí se znaky čísel. Nejprve skládá triviální příklady na sčítání a odčítání, později začne používat malou a velkou násobilku a následně mocniny a odmocniny. Abaku představuje soubor herních aktivit s čísly. Děti mají možnost s čísly libovolně manipulovat a objevovat jejich zákonitosti. Čím lépe dítě hraje (čím náročnější příklady používá), tím více bodů získává, což dítě motivuje k tomu, aby se snažilo hrát (rozuměj počítat) lépe.
V hodinách matematiky a logiky používáme fyzické pomůcky (kostky, karty, …) a také online pomůcky (aplikace). Přístup do aplikace mohou děti využívat nejen ve škole ve výuce, ale kdykoliv doma (odpoledne, o víkendech o prázdninách), mohou hrát samy, ale také se spolužáky.
Cíl metody Abaku je dítěti ukrytý. Děti mají Abaku rády, protože to zdánlivě není matika, ale jen hra. Ve skutečnosti je ale Abaku dril, který naučí vaše dítě počítat.

Abaku má pouze 3 jednoduchá pravidla (povolené operace, pravidlo pro 0, křížení řádků a sloupců), která děti snadno pochopí a přijmou. 

V abaku je příklad složen pouze z čísel a operace mezi nimi nejsou zobrazeny. 

Dítě může postupně skládat čísla a postupně přijít na to, že v abakovém zápisu čísla 246488 se skrývá celkem 8 příkladů, jsou to 2+4=6, 24/6=4, 2+46=48, 24+64=88, 2 na druhou = 4, 4 na třetí = 64, odmocnina z 64 = 8, 64/8=8.

Úkol pro Vás:

Najděte všechny příklady skryté v abakovém čísle 9817.