Učení je hra

Učení je hra

Kdo si hraje, nezlobí, a kdo si hraje ve škole, se také hodně naučí. Důkazem toho jsou naši žáčci 1. B (třída Světa vzdělání), s rozšířenou výukou anglického jazyka. V prvním pololetí školního roku se díky konceptu výuky Wow English zvládli naučit spoustu nových slovíček a frází – umí se představit, popisovat pocity, věci, barvy, školní potřeby, části těla, reagovat na povely ve výuce nebo říci, co jim chutná a co třeba ne. Přitom si procvičí tělo i mozek, zpěv, tanec a pohyb jsou součástí každé výuky stejně jako práce s interaktivní tabulí, čas od času i s počítačem. Říkáte si, proč se učit už v 1. třídě pracovat na počítači? Protože díky „chytrým telefonům“ mnoho dětí s klasickým stolním počítačem zkušenosti nemá. Navíc předmět „informatiky“ postupně získává novou tvář a hlavně obsah. Všechno to zní tak zajímavě – práce s daty a programování už od 3. ročníku! Ale jak ten počítač vlastně zapnout a ovládat myší, pohybovat se v online cvičení na internetu, přepínat mezi okny na pracovní ploše, to jsou základy, na které zkrátka budeme připraveni! Nejdůležitější ale je, aby si děti z výuky vždy odnášely kromě znalostí také spoustu pěkných zážitků ☺