Beseda o Japonsku

Beseda o Japonsku

v pátek k nám do třídy  5. B zavítali hosté až z dalekého Japonska. Seznámili se v Austrálii a střídavě žijí zde a v Japonku. Děti poznaly neskutečný svět zdejších obyvatel, jejich zvyky a životní styl. Celou besedu zpestřily i jejich malé děti. Pronikly do tajů kultury a písma, které má 4000 znaků. Celý program byl interaktivní a tak se děti staly i jeho spolutvůrci….