Ekosystém

Ekosystém

Čtvrťáci z Křídlovické se v rámci tématu Ekosystém potok a řeka seznámili s rozdíly mezi přirozeným a upraveným korytem řeky (u toho se v tuto chvíli hodilo propojit téma se současnou přeměnou nábřeží Svratky), dále potom s částmi vodního toku – teď již znají pojmy meandr, slepé a mrtvé rameno řeky. Své bádání dnes zakončili hledáním informací o nejdelších vodních tocích napříč všemi kontinenty. Zjišťovali jejich délku, ale také, kam ústí. Zajímavým objevem pro děti byla nejdelší řeka Antarktidy Onyx, která měří jen 30km.