Bioskop

Bioskop

Děti z 3.A vyrazily na Masarykovu univerzitu do Bioskopu. Zde se seznamovaly s buňkami ve zvířecím i rostlinném těle. Popovídaly si o rozdílech v buňkách, o největší a nejmenší buňce v lidském těle, vyrobily si buňku, prohlédly si různé buňky v mikroskopu a oddělovaly z listů rostlin barvivo. Dvě hodiny utekly jako voda a děti se za tu dobu naučily mnoho nových věcí. Rozhodně toto nebyla naše poslední návštěva Bioskopu.