Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Žáci 2. A se zapojili do jarního benefičního jarmarku. Výtěžek z tohoto jarmarku byl určen na pomoc nemocné Haničce, jíž byla diagnostikovaná akutní lymfoblastická leukemie. Výrobky děti realizovaly v rámci velikonočních dílen ve své třídě. Všichni se s chutí a nadšením dali do díla, protože chtěli pomoct nemocné Haničce. Do tvorby se zapojili nejen děti, učitelé, asistenti, vychovatelé, ale také rodiče. Velké poděkování patří i Světu vzdělání, který nás finančně podpořil nákupem materiálu.