Anglické úspěchy

„Anglické úspěchy“ v Novém Lískovci

Po dvouleté odmlce se v Brně opět konala anglická konverzační soutěž English Jungle, která

je určená žákům 1. – 4. ročníků. ZŠ Svážnou reprezentovali žáci tříd Světa vzdělání – Kryštof

Kozel (1. D), Nikola Melkusová (2. C), Šimon Pinkas (3. C) a Iliana Kurpas (4. C). Přestože byla

konkurence veliká, děti byly velmi úspěšné. Můžeme se pochlubit tou nejvyšší příčkou v 2.

kategorii, v níž zvítězila N. Melkusová, a dvěma druhými místy, která obsadili Š. Pinkas a I.

Kurpas ve 3. a 4. kategorii.

Letošní anglické dění završíme Jazykovým odpolednem, kde se žáci představí v kinosále školy

s nacvičenými pohádkami, scénkami, básničkami a písničkami.