Pohádka

Pohádka

Dramatizace pohádky O veliké řepě a rozvoj čtenářské gramotnosti v 1.D s p.uč. Snášelovou.

Každý chtěl být „za řepu“ 😊, takže jsme hráli celou hodinu 😀 Pak jsme pokračovali v další hodině se čtenářskými a dějovými kostkami, které nesmí chybět v žádné hodině čtení.