Pokusy

Pokusy

Ve středu 2. listopadu jsme měli ve 3. B ZŠ Křídlovické dvě hodiny prvouky plné pokusů. Nejdříve  si pro celou třídu připravil pokusy Niki a Kuba, potom děti pracovaly ve skupinách. Každá skupina si vyzkoušela jeden pokus, stanovila hypotézu a po jeho provedení závěr. Poté pokus předvedli ostatním a vysvětlili, proč dopadl tak, jak dopadl.