Učíme se v souvislostech

Učíme se v souvislostech

Kopřivnická lékárenská společnost vyvinula vícesložkový lék v kapslích, a to byla pro nás velmi zajímavá informace, která se objevila v médiích. Využili jsme netradiční téma ve výuce prvouky a o tomto ojedinělém objevu jsme si přečetli základní fakta. Diskutovali jsme nad potřebností nových moderních metod ve vědě a lékařství. Uvědomili jsme si jaké dopady mají tyto objevy pro celou naši společnost. A protože se rádi učíme vlastní zkušeností, využili jsme laboratorní nádobí a pokoušeli jsme se vyrobit vlastní „lék“. Odměřovali jsme, pipetovali, míchali, barvili… Každý vývojář ze
3.A si plánoval, pro koho jeho lék bude určen, co bude léčit a zároveň si uvědomoval, jak byla tato vývojová činnost pro něj užitečná a co na ní bylo zajímavé. Všichni laboranti si mohli odnést svou kapsli se svým originálním „lékem“, což byl
praktický netradiční zážitek.

Eva Kytková, třídní učitelka