Výuka na dálku očima rodiče

Výuka na dálku očima rodiče

Třídy na dálku se staly oblíbenou alternativou prezenční výuky. Ať už z důvodu velké vzdálenosti či naplnění kapacit prezenčních tříd, tato varianta rozšířené výuky je možností, jak dopřát svým dětem něco navíc navzdory všem překážkám. Jak ale taková výuka na dálku probíhá a co si o ní myslí ti, kteří této možnosti využívají?

O svůj názor na celý koncept se s námi podělila Zuzana I., maminka Tomáše, který je žákem 3. třídy.

Hlavní motivací rodičů zapojit se do konceptu rozšířené výuky je obvykle uvědomění si nadstandardních potřeb nadaného dítěte a následná touha podpořit a rozvíjet jeho potenciál. Ani v případě paní Zuzany tomu nebylo jinak a do Světa vzdělání ji přivedla potřeba dopřát svému synovi rozvoj nad rámec běžné výuky.

„O třídě Světa vzdělání na dálku jsem se dozvěděla zcela náhodou na Facebooku, koncept mě zaujal a začala jsem zjišťovat více informací. Syn měl nastupovat do první třídy, byla náročná epidemiologická situace a mě zaujal „kroužek“, který je možné absolvovat i při karanténách či uzávěrách. Druhým faktorem byl později koncept programu, který zcela korespondoval s potřebami syna, jenž byl identifikován jakožto nadané dítě. Vnímala jsem již dlouhou dobu jeho potřebu nadstandardního přístupu k informacím, složitější orientaci v sociální oblasti i touhu myslet a přicházet s nápady… Svět vzdělání na dálku jsem začala brát jako formu dalšího rozvoje syna nad rámec klasického vzdělávacího konceptu základní školy. Zpětně jsem velice ráda, že jsme se do programu rozhodli vstoupit.“

Výuka dálkovou formou je v rámci základního vzdělávání poměrně netradiční. Svět vzdělání však klade důraz na udržení stejných hodnot a úrovně jako v prezenčních třídách a dává tak možnost vytvořit v online prostředí komunitu stejně smýšlejících dětí, které by se jinak nepotkaly. Jaké hlavní výhody spatřuje v konceptu nadstandardní výuky paní Zuzana a jaká pozitiva přináší jeho online forma?

„Pro syna vnímám jako velmi potřebné pochopení, toleranci a bezpečné prostředí, které se podařilo učitelům vytvořit. I když se děti fyzicky nesetkávají, tak se vzájemně vnímají jako kamarádi a díky bezpečnému prostředí se mohou projevovat spontánně. Což je velmi potřebné například ve výuce osobnostního rozvoje, kdy děti řeší mnohé sociální situace. Sice pomáhají postavám z příběhů, ale leckdy reflektují svojí osobní zkušenosti a vzájemně je sdílejí. Paní učitelka děti velmi citlivě vede a seznamuje je s pestrostí světa, sociokulturními vztahy, dbá na morální pravidla a vede děti v prevenci rizikového chování. Syn si oblíbil některé ze sdílených pořadů a následně si sám pouští další díly naučných videí. V angličtině pan učitel dokáže efektivně pracovat jak s dětmi začátečníky, tak pokročilými. Vnímám jako velmi potřebné, že dokáže děti motivovat, rozvíjet a předává jim chuť se dále jazyk učit. Vše je pojato hravou a pro děti zábavnou formou. Bylo pro mě až s podivem, jaké metody výuky lze efektivně praktikovat on-line formou. Předmět logiky má výborný originální koncept, kdy děti provází slon Miloš po světě a následně společně řeší zapeklité úkoly. Syn je z hodin nadšen, hříčky jej baví, rozvíjí a následně úlohy testuje na svém okolí. 

Celý koncept vnímám jako prospěšný, synovi se dostává nadstavby v celkovém osobním rozvoji. Oblast podpory nadaných dětí není zatím v České republice efektivně celoplošně nastavena. U Světa vzdělání jsme našli děti i dospělé na podobné životní vlně. Všechny zmiňované aspekty vnímám jako velmi potřebné do budoucna, hlavně však nyní je to saturace kognitivních potřeb a bezpečného prostředí, které se v heterogenní skupině dětí někdy obtížně hledá.“

K otázce, jak vlastně online výuka baví samotné děti, se nám ochotně vyjádřil ten nejpovolanější. Syn Tomáš (9), který je žákem 3. třídy, s námi sdílel svůj vlastní pohled na dálkovou formu vyučování.

„Tato forma mě velmi baví, protože je to jiné než normální výuka a vždy se těším, až lidi uvidím. Nejvíc se těším, až je uvidím doopravdy. Zároveň mi vyhovuje díky tomu, že nemusím na kroužek odcházet půlhodiny předem, ale že stačí začít se připojovat 5 minut před začátkem. Forma vzdělávání je dobře provedena a vedená hravou formou. Do osobnostního rozvoje se snažím zapojovat co nejvíce, ale vždy se stane, že člověk něco neví, ale to mu zase většinou dopomůže někdo jiný. Zároveň mě těší, že na každém kroužku, na který já chodím ve Světě vzdělání, tak tam máme vždy někoho, kdo tam s námi je, na osobnostním rozvoji žabák Ferda nebo angličtina Pinquinek, logika cestovatel Miloš. Angličtina jako předmět mi moc nejde a proto spíše poslouchám, vstřebávám slovíčka. Odpovídám, když se pan učitel ptá a slovíčka potom používám. Na logice s cestovatelem Milošem poznáváme různá místa České republiky, světa a prý budeme i ve vesmíru. A na každém místě máme několik logických úloh s chytáky, ať už to jsou například rozdíly, bludiště, pořadí míst závodníků… Dále máme na každém místě nějakého kamaráda nebo kamarádku, který nás tam provází, například Lucku na Antarktidě. V programování se naučíme základy programování, je to velmi podobné stránce jménem Scratch, jestli ji znáte. Jsou tam také dílky, které když se správně propojí a spustí, dává to výsledek, který čekáte. Mamka byla jednou se mnou u počítače, kde jsem šel na novou úlohu v programování a mamka než pochopila princip úlohy, já už měl pospojováno a pouštěl.  

Tato forma výuky je pro mě lepší než klasický kroužek, protože většina aktivit je hravou formou, která mně vyhovuje. Zároveň když je člověk nemocný, jít na klasický kroužek není zrovna nejlepší nápad, zatímco tady to moc nevadí a nikoho nenakazíte, protože si myslím, že se přes obrazovku nedýchá.“

Dálková forma výuky ale zároveň klade vysoké nároky na samotné učitele. V nedávné době covidových omezení se ukázalo, jak náročná může být tato forma výuky především u malých dětí. Zajímalo nás tedy, jak je paní Zuzana spokojena s kvalitou a efektivitou našich dálkových učitelů, a dostalo se nám výjimečně velmi stručné, ale potěšující odpovědi: „Lepší učitele bychom stěží potkali.“

Závěrem bychom rádi moc poděkovali paní Zuzaně I. i synovi Tomášovi, že byli ochotní s námi sdílet svůj pohled na koncept dálkových tříd a přiblížili tak tuto formu dalším případným zájemcům i z jiného pohledu.

Více informací o třídách na dálku včetně elektronické přihlášky naleznete na našem webu svetvzdelani.cz/na-dalku/