Jarní výprava

Jarní výprava

Učíme se venku aneb Jarní výprava 3.A a 1.A

Jaro je živé období a my jsme ho využili pro první velkou
poznávací výpravu. Třeťáci a prvňáčci ze tříd Světa vzdělání se
vydali bádat a pátrat v přírodě. Prvním úkolem bylo po celou
cestu výpravy sbírat prvky živé a neživé přírody. Eko-tašky
družstev se postupně plnily a bohužel jsme našli i mnoho
lidských výtvorů, které do přírody nepatří. Druhým cílem
badatelů bylo neminout Markétin pramen, který je znám svou
blahodárnou vodou – čistou, pramenitou. To se povedlo a děti
ze 3.A lehce ochutnaly: „Jé, ta je sladká a dobrá. Ta je perfektně
vychlazená. To je mňamka!“ Další stanoviště už bylo zaměřeno
zvlášť pro třeťáky a zvlášť pro prvňáčky. Třeťáci si vyzkoušeli
zlomkovou matematiku na přípravě pizzy pro více kamarádů a
odhadovali vzdálenosti. Prvňáčci dostali 10 úkolů, kde ověřovali
své znalosti rostlin i živočichů a následně luštili křížovku.
Zpáteční cesta vedla znovu přírodou – našli jsme vápenec,
křemen, hraniční kámen, viděli jsme brouky, ovce, pštrosy i
větrné elektrárny v Oderských vrších. Využili jsme okolí pro
přirozený pohyb – přeskok přes příkop, chůze po břehu, běh do
kopce, klus po louce a závěrečný sprint do školy. Tady jsme si
vyhodnotili aktivity a také pořádně odpočinuli. Ve 3.A jsme si
uvařili čaj z nasbíraných jarních bylin – petrklíč, podběl,
sedmikrásky a jahodník. V 1.A jsme si poskládali nasbírané
přírodniny na lavice, roztřídili jsme je na živé a neživé a vysvětlili
jsme si, co to znamená. Živé přírodniny jsme si pojmenovali a
poté napsali do sešitu z Čj, abychom se naučili psát správně
jejich názvy. Z kamenů, klacíků, mechu a šišek jsme si udělali
malou zahrádku. Na posbírané oblázky si později ještě v rámci
Vv něco zajímavého namalujeme.
Eva Kytková a Světlana Munzarov