Žabičková stezka

Žabičková stezka

21. dubna se kopřivnická třída Světa vzdělání 1.A vypravila do přírody. Naším cílem bylo bádání a výuka v přírodě. Malí badatelé nabírali vodu z tůně do entomologických kelímků, kde rozrušeně pozorovali lupou např. pulce, larvy komárů, larvy potápníka nebo zajímavou splešťuli blátivou. Na pozorování pulců jsme navázali tzv. Žabičkovou stezkou – což je 14 zastavení s různými úkoly vedoucími k vyluštění tajenky: rosnička zelená. Přitom se o rosničce žáci hravým způsobem dozvěděli spoustu informací a procvičili  si také svou čtenářskou gramotnost. Nechyběl ani úkol z matematiky – využili jsme Hejného metodu a zažili prostředí Autobus venku s cestujícími kameny a zastávkami malovanými jarními bylinkami. Cestou do školy jsme ještě stihli uspořádat hlemýždí závody. Děti měly za úkol ve skupinách hlemýždě krátce vycvičit, poučit ho o pravidlech závodu, připravit na start a povzbuzovat na cestě do cíle za šťavnatými pampeliškami. Do školy jsme dorazili unavení, ale plni zážitků.