Stavitel města

Stavitel města

Díky Světu vzdělání si mohli žáci 2. A z Kopřivnice vyzkoušet práci stavitelů v projektu Malé technická univerzity – Stavitel města. Nejprve bylo nutné zamyslet se nad tím, co je to vlastně město a proč vzniká, jaké typy budov v něm najdeme. Pak již žáci ve skupinách vytvořili podle plánu cesty a propojili je v celek. Proč má pan lektor s sebou tak obrovský kufr? To jsme zjistili zanedlouho, když byla třída doslova zaplavena lego kostkami. Následovala výstavba důležitých budov města a následně stavba školy. Jednotlivé skupiny prezentovaly své návrhy a následně k nim dokreslily obrázky. Po vzájemném ohodnocení. Jsme měli minilekci z kartografie, kterou vystřídala týmová stavba co nejvyšší věže. Závěr patřil shrnutí a prověření nových znalostí s předáním diplomů se získaným titulem Malý stavitel.