Projektový den Gymnázia L. Jaroše

Projektový den Gymnázia L. Jaroše

Projektová výuka ve spolupráci s Gymnáziem L. Jaroše na 2. ZŠ Holešov.
V úterý 23. 5. 2023 si pro žáky 3. A připravili výuku formou projektového dne studenti kvarty z Gymnázia L. Jaroše v Holešově. Na pořadu dne bylo lidské tělo. Studenti měli vše pečlivě připraveno od úvodní hry a motivace v návaznosti na pohádku „V hlavě“, přes jednotlivé aktivity, pomůcky, fotodokumentaci, zhodnocení a sladkou odměnu. Zkoumaly se např. vlasy a vzorky lidských tkání pod mikroskopem, cestovalo se po těle pomocí robotů, které se děti naučily programovat, testoval se sluch, zrak, ale i paměť. Součástí bylo také měření EKG, krevního tlaku a síly v dlaních i prstech. Na vlastní kůži si pak děti vyzkoušely pohyb nevidomých v prostoru, rozluštily šifru v podobě Braillova písma a své znalosti obohatily také prostřednictvím únikových her a kvízu.
Využití atraktivních metod a aktivit bylo vskutku skvělým strategickým tahem, jak dětem v relativně krátkém čase zprostředkovat velké množství informací, a přitom je seznámit s další moderní technologií a softwarem, jejichž přítomnost ve výuce je v dnešní době velmi ceněna. Tímto mnohokrát děkujeme jak studentům kvarty za jejich aktivní přístup a angažovanost při přípravě i realizaci projektu, tak jejich sympatickému pedagogickému vedení, které umožnilo organizaci celé akce – Mgr. Marii Otépkové a Mgr. Otu Kuczmanovi. Těšíme se na další přínosnou spolupráci!
Mgr. Monika Ministrová