Zahájení školního roku v Základní škole Q

Zahájení školního roku v Základní škole Q

V letošní první školní den se slavnostně otevřely dveře naší nové soukromé Základní školy Q v Prostějově a historicky první žáci usedli do jejích lavic.

Zahájení školní docházky je pro všechny děti vždy velkou událostí a zážitkem. Pochopitelně, ani na ZŠ Q tomu nebylo jinak. Za doprovodu rodičů i dalších rodinných příslušníků se naši prvňáčci sešli ve třídě 1.Q a netrpělivě čekali na odstartování další etapy jejich života.

Vřelého přivítání se však dočkali nejen od své třídní paní učitelky či lektora anglického jazyka. Mnoho úspěchů a spokojenosti ve škole jim přišli popřát i radní města Prostějova paní Alena Pagáčová a celý tým Světa vzdělání. Po uvítacích proslovech nastala velmi milá situace, kdy děti společně předaly své paní učitelce velkou květinu.

První úkol pro všechny žáky, kdy měli na tabuli nalepit palce v pozici odpovídající jejich aktuální náladě a pocitům ukázal, že se na dnešní den všichni opravdu těšili a cítí se zde dobře.

Školní rok byl tímto zahájen. Zatímco se rodiče odebrali na prohlídku ostatních prostor školy, děti si užily svojí první vyučovací hodinu.

Po ní už na všechny čekalo jen drobné občerstvení a prostor ke sdílení dojmů.

ZŠ Q vychází ze stejných osvědčených principů a hodnot, které úspěšně uplatňujeme v našem projektu rozšířené výuky na partnerských základních školách. Otevření soukromé školy tak byl další logický krok na naší cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Výuka je zde již tradičně zaměřena na angličtinu, která je v tomto případě z velké části posílena bilingvní formou, matematiku, logiku, programování či osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávacího procesu je rozdělen na jádrové povinné učivo a velké množství rozšiřujícího učiva. Díky tomu je možné plně rozvinout individuální přístup ke každému žákovi a zohlednit tak jeho talenty, zájmy a směřování.

Jsme moc rádi, že se první školní den nesl v příjemném duchu nadšení a očekávání a všem prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů, spokojenosti i touhy po nových poznatcích.