Návštěva Kramářovy vily a diskuze s premiérem ČR​

Návštěva Kramářovy vily a diskuze s premiérem ČR

Krátce před koncem školního roku 2022/2023 byla ZŠ Svážná oslovena kanceláří doc. Mikuláše Beka, v té době nedlouho jmenovaného ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ohledně jeho návštěvy v den předávání vysvědčení. Během týdne jsme společně doladili program, a tak se u nás mohl 30. června pan ministr prezentovat jako čestný host. Ujal se jednak předávání vysvědčení našim prvňáčkům, ale zúčastnil se také slavnostního „vyřazení“ našich deváťáků do života v kinosále školy. Jeho návštěva byla pro školu poctou, a jsme samozřejmě rádi i za poděkování od ministerské kanceláře.
Na začátku aktuálního školního roku se nám v návaznosti na červnové dění podařila dojednat audience u prof. Petra Fialy, premiéra České republiky.
Ve čtvrtek 12. října tedy dvě třídy, 7.C a 8.C, vyrazily do Prahy. V hlavním městě jsme měli domluvenu komentovanou prohlídku Kramářovy vily, původně sídla muže, který se stal vůbec prvním československým ministerským předsedou. Možnosti navštívit rezidenci předsedy vlády si vážíme o to více, že podle informací od týmu pana premiéra šlo velmi pravděpodobně o vůbec první komentovanou prohlídku pro školu v historii vily.
Po zhlédnutí pokojů, salonů, či jídelny byla na programu navazující – zhruba půlhodinová – diskuse se současným předsedou vlády. Kromě několika připravených otázek došlo ze strany žáků také na spoustu spontánních dotazů, ať už se týkaly nově stavěné brněnské multifunkční haly, brněnského původu prof. Fialy, či jeho volnočasových aktivit. Na všechny otázky odpovídal pan premiér s úsměvem, a tak věříme, že i on si změnu svého běžného programu užil.


Děkujeme za tuto příležitost a přikládáme několik momentek!