Venkovní výuka na Stránské skále

Venkovní výuka na Stránské skále

V pondělí 18.3. jsme se se třídou 4.A vypravili na nedalekou Stránskou skálu, jejíž území je přírodní památkou. Strávili jsme zde dopolední vyučování, při kterém jsme si propojili několik předmětů. V rámci vlastivědy jsme prozkoumali jeskyni, kde pobývali pravěcí lidé a zvířata.
Jejich výskyt potvrzují nalezené pravěké nástroje a kosti. V rámci přírodovědy jsme obdivovali rozkvétající chráněné koniklece a další rostliny. Procvičili jsme si český jazyk při práci s textem o místních vápencích a jejich využití při stavbách v Brně. Matematické znalosti jsme si prohloubili při tvorbě sloupcového grafu průměrných měsíčních teplot na tomto místě. Venkovní výuka ve skupinkách byla propojena příjemnou procházkou s výhledy na Brno a přestávkami na občerstvení.

ZŠ Horníkova, Brno – Líšeň, Mgr. Lenka Pohlová