Logické hry ve třídě 1. B

Logické hry ve třídě 1. B

Děti ze třídy 1. B prožily projektový den, který byl realizován v rámci programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita. Aktivity byly zaměřené na rozvoj informatického a logického myšlení, matematických dovedností, orientaci ve čtvercové síti, ale také spolupráci, vzájemnou komunikaci a toleranci. Ve dvojicích navrhli a společně postavili robota z lega, vyzkoušeli si být robotem i jeho navigátorem. Všichni jsme si hezké dopoledne užili a kromě nových zkušeností, vědomostí a zážitků si také na památku odnášíme diplom.

Mgr. Tereza Mikesková, ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm