Chemie nás baví

Chemie nás baví

Naši žáčci z výběrových tříd jsou velmi zvídaví, proto jim třída 9.B na naší škole Horníkova v Líšni nachystala velice zajímavý program. Čekalo je sedm stanovišť s názvy Hrnečku vař, Nemova cesta oceánem, Cesta ohně, Zkáza barevného deště, Cesta do pravěku, Svítící lektvar a Lumos maxima.  Pohádkový příběh, který deváťáci vyprávěli, děti zaujal a běžně používané potraviny se v jejich pohádkové laboratoři měnily v kouzelné lektvary, vybuchující sopky, bublající směsi, barevný déšť a cestující oheň. Děti se mohly podílet na přípravě a průběhu pokusů. Moc je to bavilo a už teď se nemohou dočkat, až budou mít chemii jako předmět ve svém rozvrhu.