Badatelský víkend

Badatelský víkend 3. B s gymnáziem O.Havlové na Bílé

3. – 6. 5. se Adélka Šeděnková, Justynka Eliášová a Erička Cagáňová zúčastnily

badatelského pobytu pořádaného v rámci projektu Talentmanagement, který

pořádalo gymnázium Olgy Havlové z Ostravy – Poruby a účastnily se ho vybrané

ostravské školy s týmy žáků ll. stupně. Protože 3.B se již od první třídy

badatelství aktivně věnuje, byli jsme na tuto akci přizváni.

První den žáci viděli ukázky vlastností kapalného dusíku, pozorovali jeho

reakci s živými i neživými předměty, možnosti jeho využití v reálném životě

Seznámili se i s riziky, která plynou s jeho špatným skladováním nebo

zacházením.

Následující den žáci vyrazili bádat dle turistické mapy, která obsahovala

vyznačená stanoviště, na kterých museli zaznamenávat pozorované jevy,

stanovit si výzkumnou otázku, hypotézu, zaznamenat průběh zkoumání a jeho

výsledků, a na závěr hypotézu vyvrátit nebo potvrdit. Na cestu byli vybaveni

KPZ fyzika (Krabička poslední záchrany), která obsahovala komponenty, jež žáci

mohli využít ke zkoumání fyzikálních jevů. Komponenty nebyly pojmenovány

ani nebylo uvedeno, k čemu by se daly využít. Tady děti musely zapojit své

znalosti a fantazii.

Pozorovaly biotop v okolí pramenu, určovaly léčivé rostliny a další byliny,

zabývaly se měřením hydrologických prvků (rychlost toku vodní hladiny, jeho

průtoku) a určovaly vlastnosti vody v potoku Smradlavka pomocí čidel Vernier.

Zjišťovaly Ph, teplotu, hodnotu dusičnanových a chloridových iontů a obsah

kyslíku ve vodě. Výsledky svého zkoumání pak zpracovávaly do prezentací,

které publikovaly následující den ostatním.

Všechny týmy se popraly s náročnými úkoly výborně a při prezentacích,

které rozhodně nebyly nudné, žáci ocenili práci ostatních. Pro všechny badatele

připravili organizátoři akce, pedagogové gymnázia O.Havlové, krásné a zajímavé

ceny. Porotou byli studenti gymnázia O. Havlové. Velkou radost měla děvčata

ze 3.B, která získala 1.místo.