Síť krychle

Síť krychle

2.C, Pardubice
V lednu a únoru jsme se stali badateli. Naším úkolem bylo najít všechny možnosti sítě
krychle. Nejprve jsme si vyrobili jeviště, zahráli si pohádky a našli všechny možnosti, jak
jeviště rozložit. Následoval pokojíček a jeho síť. Nakonec jsme se pustili do pátrání všech sítí
„šatů“ pro krychli. Nebylo to vůbec jednoduché, ale trpělivost se vyplatila. Nakonec se nám
společným úsilím podařilo najít všech 11 sítí.


-Pavlína Dlabková